Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Usta Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
Cuma OCAKLI
 
«« Geri dön
 


CUMA OCAKLI
(1947, Siverek)

1947 Yılında Siverek’te doğdu.
1968 İstanbul Çapa İlköğretmen Resim Seminerini birirdi.
1971 İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi. 1985 yılında Marmara Üniversitesi Resim Bölümünde lisans, 1987 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1990 yılında doçent, 1996 Yılında Profösör oldu. Uzun yıllar Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra ayni üniversitenin Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı görevinden emekli oldu.

Dördü yurtdışında olmak üzere toplam kırk kişisel sergi açan Ocaklı, dokuz ödül kazandı. Ödülleri arasında 1968 Berlin konulu Resim Yarışması, Alman Kültür Merkezi Birincilik Ödülü ve 1985 DYO Resim Yarışması Başarı Ödülü de yeralmaktadır.
Sanatçının yuriçi ve yurdışında birçok müze ve koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır

Halen çalışmalarını İzmir-Urla’da sürdüren sanatçı, sanatı ile duygu ve aklın ortak paydasını anlatmaya çalışmaktadır.

SANATÇININ GÖZÜYLE,

Bu coğrafyadaki; Biz ve bizden önceki kültür katmanlarının bıraktığı izlerin, bizleri oluşturan yapı taşları olduğunu; bu yapı taşlarından hareketle aynı zamanda, karşılaştırmalı bir inceleme araştırma yaparak “ Desen Tadında Asyalı Bir Tutum” dediğim bir araştırma sürecindeyim.
Bize dayatılan batılı tutumun yanında bu doğulu yaklaşımda bulduğum ve paylaştığım edimleri aşağıdaki gibi sıralayabilirim:

- Açık sözlü bir anlatım.
- İndirgenmiş bir biçimleme anlayışı (soyutlamacı tavır)
- Resmin omurgasında vazgeçilmez olan desen anlayışı
- Uzam ve form ilişkisinde düşünsel atmosfer yaratma yetkinliği (düşünsel perspektif)
- Materyale kurban edilmeyen malzemenin çok öne çıkmadığı bir yaklaşım
- Simgelenmiş gibi görünen ama temelde imgesel ifade yetkinliği
- Zarif, narin, ince ve dikkatli bir etüt anlayışı (gizil bir ironik yapılanma)
- Hayatın akışından oluşan bir gerçeklik anlayışı (sahicilik olgusu)
- Azla yetinme, renkte, çizgide, formda ‘ekonomik yaklaşım’)
- Arı, rafine, kendisi olana ulaşma kaygısı.

Bu süreçteki çabaların düşünsel yanını “ Klasik resmin yapılanmasındaki fikir ve plastik edimlerin gözden geçirilerek, günümüz yeni plastik oluşumların algılanış ve dönüştürme yaklaşımlarını yukarıdakiyle karşılaştırıp ortak paydasını alabilmek. Resmin nesnel ve nesnel olmayan gerekliliğinin iç bağlarını kurmak. Plastitenin yapılandırdığı bu insan formları ile geçmiş ve gelecek insansal sorunlara göndermeler yapıp iç hesaplaşmalar yaratmak. Teknolojik ve medyatif dayatmacı insansızlaştırma sürecindeki dünyanın yabancılığını yenebilen insan ve düşünceyi ön plana çıkartmak. Geçmişten günümüze sanatın ana kaynaklarından biri olan insan ve yaptıklarının yeni kodlarla sanata kaynaklık edebilecek olduğunu vurgulamak. Dilin iç gramerine dayalı yeni, özgün, tutarlı, kendimizin olana ulaşmak” şeklinde açıklayabilirim.

Diyor sanatçı, İzmir-Urla’da yaptığı son eserleri için.

Prof. Cuma Ocaklı