Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Usta Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
Abdurrahman KAPLAN
 
«« Geri dön
 


ABDURRAHMAN KAPLAN
(1947, Karaman)

1947 Doğumu, llisıra (Yollarbaşı) Karaman.
1963-67 Çapa Öğretmen Okulu Resim Semineri, İstanbul.
1967-70 G.E.E. Resİm-lş Bölümü, Ankara.
1970 l. Kişisel Resim Sergisi (Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Galerisi) Ankara.
1970-72 Resim Öğretmenliği, Konya ve Kırşehir.
1972 II. Kişisel Resim Sergisi (Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Galerisi) Ankara.
1994 III. Kişisel Resim Sergisi D.R.H.M., Türkocağı-Ankara. (Bu sergiye bağlı olarak metinleri Adnan Turani tarafından yazılmış 76 sayfalık katalog).
1994 IV. Kişisel Resim Sergisi, Valör Sanat Eserleri Merkezi, Ankara.
1998 V. Kişisel Resim Sergisi, Karsu Tekstil Sanat Galerisi, istanbul. (Bu sergi kapsamında Aztek-Maya Mitolojisi ile ilgili yağlıboya çalışmalarından 13 sayfalık 1999 yılı duvar takvimi, Ankara.
1999 Adnan Turani ve Süleyman Saim Tekcan ile aynı anda Doku Sanat Galerisi'nde yağlıboya ve özgün baskılarından oluşan VI. Kişisel Resim Sergisi, istanbul.
1999 VII. Kişisel Resim Sergisi, Artı Sanat Galerisi, Ankara.
1969-99 Bu yıllar arasında D.R.H. Sergileri. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı karma sergiler.
2000 Orkun Ozan Sanat Galerisi, Adnan Turani ve Süleyman Saim Tekcan ile birlikte, karma özgünbaskı resim sergisi, Antalya.
2000 VIII. Kişisel Resim Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir.
2001-02 IX. Kişisel Resim Sergisi, Yurt & Dünya Sanat Galerisi, İstanbul.
2001 Bilim Sanat Galerisi tarafından yayımlanan ve metinleri Nevide Gökaydın tarafından yazılan monografi kitabı ve 12 aylık 2002 yılı duvar takvimi. İstanbul.
2002 Sergi, Adnan Turani ile İlayda Sanat Galerisi, İstanbul. 2002, Sergi, Adnan Turani ile İlayda Sanat Galerisi, Ankara. 2005, Sergi, (Resim Evi ile) 5. Ankara Sanat Fuarı, Ankara.

Sanatçı; (1987-1994 ve 2003 yıllarında) Adnan Turani, Erol Akyavaş, Sabri Berkel, Zeki Faik İzer, Halil Akdeniz, Ergin İnan ve Mürşide İçme-li ile ilgili Türk resminin 7 önemli resim sanatçısını, kendi hazırladığı bir proje ile kitaplaştırmış ve bu sanatçıların monografi kitaplarını yayınla-mııştır. Ayrıca (2004 yılında) Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'nun 2 cilt halinde kitaplaştırılmasıyla ilgili projenin kapak, grafik tasarım ve tüm uygulamalarını dataahhütlenmiş ve bu çalışmaları Halil Akdeniz ile birlikte gerçekleştirmiştir.

2005 XIII. Kişisel Resim Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ankara.
2006 (19 Ocak) XIV. Kişisel Resim Sergisi, Nurol Sanat Galerisi, Ankara. (Bu sergi kapsamında 32 sayfalık katalog ile, Müzisyenler dizisi ile ilgili akrilik çalışmalarından 13 sayfalık 2006 yılı masa takvimi),
2006 (2 Kasım) XV. Kişisel Resim Sergisi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi, Ankara.
2008 Sanatta 40. Yılı için "Müzik ve Dans Üzerine Çeşitlemeler" konulu 36 resimden oluşan 24 sayfalık katalog.
2009 (12-30 Mayıs) XVI. Kişisel Resim Sergisi, Gözde Sanat Galerisi, Ankara.
2009 Sanatta 41. Yılı nedeniyle yayınlanan (88 sayfa) retrospektif kitabı.
2009 "Padişahların Zaferi" adlı bir proje üzerinde 3 yıldır çalışmakta olup, Projenin 36 padişahı tamamlanmıştır, ilk 12 padişah takvimleştirilmiştir.

Sanatçı Ankara'da yaşamakta ve çalışmalarını bu kentte Resim Evi (Müze-Ev-Atölye) adıyla kurduğu mekanlarda sürdürmektedir.

KİŞİSEL SERGİLER

1972 Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Galerisi, Ankara 1994 D.R.H.M Türkocağı, Ankara
1994 Valör Sanat Eserleri Merkezi, Ankara.
1998 Karsu Tekstil Sanat Galerisi, İstanbul, Ankara
1999 Doku Sanat Galerisi, Ankara
1999 Kişisel Resim Sergisi, İstanbul
1999 Artı Sanat Galerisi, Ankara.
2000 Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir
2001 Yurt & Dünya Sanat Galerisi, İstanbul
2005 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ankara
2006 Nurol Sanat Galerisi, Ankara
2006 Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi, Ankara

2014 Krişna Sanat Galerisi, Ankara

KARMA SERGİLER

1969 1999 D.R.H. Sergileri
2000 Adnan Turani ve Süleyman SaİmTekcan ile birlikte özgünbaskı Resim Sergisi, Orkun Ozan Sanat Galerisi, Antalya
2002 Adnan Turani ile İlayda Sanat Galerisi, İstanbul
2002 İlayda Sanat Galerisi, Ankara
2005 Sergi 5. Ankara Sanat Fuarı, Ankara