Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Hüseyin Cahit DERMAN
 
«« Back
 

 

HUSEYIN CAHIT DERMAN
(1951, Istanbul)

İlk resim derslerini Besim Usta'dan aldı. Küçük yaşlarında Pertev Boyar'ın yanında sürdürdüğü çalışmalarla, izlenimci resmin inceliklerini öğrendi. 1971'de ilk resim sergisini, İstanbul'da açtı. 1973'te İDGSA Resim ve Dekoratif Sanatlar Bölümünün sınavlarını kazanmasına karşın, seramik öğrenimini tercih etti. Öğrenimine ara vererek, restorasyon çalışmalarını yapmak üzere İtalya'ya gitti. Oradan Fransa ve İngiltere'ye geçti. Yurda dönüşünde Dinçer Erimez'in atölyesine devam etti. 1979'da Akademinin Seramik Bölümünü bitirdi. Çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir.

İstanbul'un doğasını, tarihsel mekanlarını, çevresel özelliklerini konu aldığı resimleri, klasik-akademik çizgiyle izlenimci espriyi birleştirici, bağdaştırıcı değerleri yansıtır.