Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Aydin AYAN
 
«« Back
 


AYDIN AYAN
(1953, Cankaya-Trabzon)


Born in Cankaya,Trabzon,1953.

Attended Istanbul Academy of Fine Arts, as a professor currently teaches in the Faculty of Fine Arts of Mimar Sinan University. His works may be found in many museums and private collections in Turkey.

SELECTED AWARDS and EXHIBITIONS

1975 Şeref Akdik Ödüllü Resim Sergisi,D.G.S.Galerisi,Ankara,Başarı Ödülü
1976 10.DYO Resim Sergisi,İzmir-İstanbul-Ankara, Mansiyon
1977 Künmat Sanat Galerisi,Kişisel Sergi,İstanbul,Epinal,Fransa
1977 Arkeoloji Müzeleri Açıkhava Sergisi,İstanbul, Başarı Ödülü
1977 İstanbul Sanat Bayramı "Yeni Eğilimler Sergisi", İstanbul
1978 G.S.D. 2 Mayıs Sergisi,İstanbul,T.M.M.O.B. Ödülü
1978 Çağdaş Türk Sergisi,Moskova-Bakü,SSCB
1979 Sanat 78 Sergisi,A.K.M.,İstanbul
1979 13.DYO Resim Sergisi,İzmir-İstanbul-Ankara, Mansiyon
1979 İstanbul Sanat Bayramı,"Başlangıcından Bugüne Türk Resmi'nden Bir Kesit" Sergisi,Galeri Baraz,Istanbul
1979 40. Devlet Resim ve Heykel Sergisi,Ankara, Basari Odülü
1980 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi Sergisi,Sofya,Bulgaristan
1981 Cumhuriyet Senatosu Vakfı,Atatürk Resim Yarışması, Birincilik Ödülü
1981 "Türk Resminde Cıplak" Sergisi,Galeri Baraz,İstanbul
1982 İzmir Resim ve Heykel Müzesi,Kişisel Sergi,İzmir
1982 Balkanlar Halklar Arasında Barış ve Dostluk Sergisi,Bükreş,Romanya
1982 "Abdi İpekçi Dostluk ve Barış" Ödüllü Sergisi, Resim Birincilik Ödülü
1982 "Türk Resminde Figür ve Portre" Sergisi,Galeri Baraz,İstanbul
1982 Günümüz Sanatçıları 3.Açık Hava Sergisi, Resim Başarı Ödülü
1983 Çaşdaş Türk Ressamları Sergisi (Urart Organizasyonu),Bahreyn
1983 Mersin Uluslararası Festivali,"1.Resim Yarışması ve Sergisi", Onur Ödülü
1983 Viking Baskı Resim 1.Ödüllü Sergisi,İzmir-Ankara-İstanbul, Mansiyon
1984 Urart Sanat Galerisi,Kişisel Sergi,İstanbul
1984 45.Devlet Resim ve Heykel Sergisi,Ankara-İzmir-Eskişehir
1984 Viking 2.Baski Resim Yarışması,İzmir-Ankara-İstanbul, Başarı Ödülü
1984 "Bolu ve Bolu'da Yaşam" Resim Yarışması ve Sergisi,Bolu-Ankara-İstanbul, Mansiyon
1985 Türk Çağdaş Resim Sergisi (42 Pintores Turcos),Barselona,Ispanya
1985 İzmir Ticaret Odası 100. Kutlama Yılı Ödüllü Resim Yarışması, İkincilik Odülü
1986 Atatürk Resim Heykelleri Sergisi,Yıldız Üniversitesi,İstanbul
1986 47.Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Resim Başarı Ödülü
1986 "İnsanlar Resim Sergisi",Tem Sanat Galerisi,İstanbul
1988 Goldsmiths' Gallery,Goldsmiths' College University of London, Kişisel Sergi,İngiltere
1988 "Türk Resminde Ortak Bilinç", Kazım Taşkent Sanat Galerisi,İstanbul
1989 Özgün Baskı Resim Sergisi,Kazım Taşkent Sanat Galerisi,İstanbul
1989 2.İstanbul Bienali,Benadam Sanat Galerisi,Grup Sergisi,İstanbul
1989-90 Benadam Sanat Galerisi,Kişisel Sergi,İstanbul
1990 M.S.Ü.Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri Sergisi,Kassel,Almanya
1991 Sekerbank Sanat Galerisi,Kişisel Sergi,Ankara
1991 Anadolu Üniversitesi G.S.M.Y.O.Palet Sanat Galerisi,Kişisel Sergi,Eskişehir
1991 "Akbank Resim Koleksiyonundan Bir Kesit" Sergisi,Yıldız Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi,İstanbul
1992 Zühtü Müritoğlu ile İkili Sergi,Lebriz Sanat Galerisi,İstanbul
1993 İzmir Resim ve Heykel Müzesi,Kişisel Sergi,İzmir

ARTIST'S INTERPERATIONS


Sanat başından beri -başlayalı beri- çok değişik evrelerden geçmiş ve -her zaman- yaşamın tanıklığını üstlenmiş.Bir başka söyleyişle insan'ı tanıma ve tanımlama uğraşı görünümünde olmuştur.

Benim sanat görüşümü açıklayabilmem, sanatın işte bu ana uğraşı alanının bilincinde olarak kendime niçin, kimin için, ne ve nasıl yapıyorsun sorularını sormamdan ve bu sorulara yanıt aramamdan, yanıt bulmamdan geçer..


Bu bakış açısıyla yaklaştığımda; "sanatın toplumsal bir bilinç biçimi" olduğunu, bu nedenle de sanatçıdan yaşadığı toplum ve dünyaya -öz olarak da insana- karşı salt birey olma düzeyinde değil,toplumsal birey olarak sorumluluk, sanattan da -salt araç yahut amaç olarak değil, ikisinin birlikteliğinde- belli bir işlevi yerine getirmesini beklerim.


Bu beklentilerin ışığında resimlerimin biçimlenisini kısaca şöyle notlayabilirim.

- Hemen her resmimde konu olarak insan'ı ele alırım. Bu ele alış her zaman resmetmek biçiminde olmasa bile anlatılan yine insandır.
- Belli bir duygu yahut düşünceden yola çıkmış olsam bile, resmi oluşturma aşamasında düşüncenin denetimine ve yönlendirmesine bağımlı kılarım.
- Resmin anlatım olanaklarını da gözönünde bulundurarak her nesneye düşünce taşıyıcı bir işlev yüklemeye çalışırım.
- Resimlerim birşeyler anlatır'lar (M.Ergüven'e göre; "Gerçekliğin Anlatısı" dır anlatılan) anlatarak gösterirler. Salt görüneni gösteren düzeyinde değil, görünmeyeni de gösterme bağlamında. (Burada önemli olan, düşüncenin, anlatılanın nasıl resmedildiği, nasıl anlatıldığıdır.) Çıkış noktamın yaşam olmasına karşın resimlerim gerçeğin doğalcı yoldan kuru, katı aktarımı değil, bakılıp geçilmemeleri, çarçabuk tüketilmemeleri için gerçekle örtüşen düşüncenin -geniş açılı olarak- resmedilmesidir'ler. Eklemleme yoluyla kurgulanan bu resmedilişte yeni bir düşünce üretimine gitme yahut boyutunu genişleme ereklenir.

Anlaşılacağı gibi tek erek olmamakla birlikte, resimlerimde izleyiciyi düşüncel etkinliğe yöneltme tasası ayrıcalıklı durumda. Gene de salt düşünce ressamı olmadığımı söylemem yanlış olmaz. Bu yüzden resimlerimin ne yalnızca araç, ne de sadece amaç olarak değerlendirilmemeleri gerektiği inancındayım.