Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Halil COŞKUN
 
«« Back
 

HALIL COSKUN
(1963, Divrigi)

1963 Born in Divrigi
1985 Graduated from Gazi University, Gazi Faculty of Teacher Training, Department of Painting
1987 Started a graduate program at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting
1990 Received his Masters Degree.

The artist had thirteen solo exhibitions. He has works in both public and private collections. He currently lives and carries on his works in Ankara.

AWARD

 

2009 8. Şefik Bursalı Resim Yarışması


PERSONAL EXHIBITIONS

 

2010 Galeri Soyut - Ankara

2008 Art Forum Ankara- Galeri Soyut

2008 Galeri Soyut - Ankara

2007 Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi - İstanbul

2007 Galeri Soyut - Ankara2006 - Bodrum Cam Sanat - Galerisi2006 - Galeri Soyut -Ankara
2004 Galeri Soyut -Ankara

2003 Keşif Sanat Galerisi - Ankara

2003 Kitapevi -Bursa

2002 Galeri Soyut - Ankara

2001 Scala Sanat Galerisi -Eşkişehir

1999 Kitapevi -Bursa

1999 Galeri Soyut -Ankara

1998 Galeri İlayda -Ankara

1997 Galeri Soyut-Ankara

1995 Temizocak Sanat Galerisi - İzmir

1994 Akbank  Sanat Galerisi -Ankara

 

*  *  *

 

İnsanın kendine özgü bir kişilik yaratabilmek adına, ömrünü harcayabilmesi bir cesarettir. Halil Coşkun'un yeni resimlerinde, tekile indirgenen kuş figürlerinin kaligrafik tat içinde, sanatçının form arayışlarına yüklediği anlamlar, resim dilini çözmekten çok uzağa fırlayarak, ait olduğumuz coğrafyanın küf  kokulu anılarına kadar bağlar. Bir sanat yapıtının gerçek değerinin, sanatçı kişinin yaşantısına ait tüm verilerin toplamında yattığı, yaygın bir yaklaşımdır.

 

Sanatçı, doğadaki somut biçimlerden başlayıp adım adım gözle görünür bir değişimle betimlediği her nesneyi "soyut dilde" biçimlenene kadar yüzeye aktarıp, gizemi düşünceye, düşünceyi düşe, düşü ise gerçeğe doğru hızlıca, tıpkı film şeridi gibi, sürüklemektedir. Göze akıp duran yüzeydeki her figür, bir müziğin lirik notalarına her an ihtiyaç duyabilir. Coşkun'un yüzeylerindeki her bir hareket, ruhunuzu okşayan bir müzikle köklerinizin derinliklerine yolculuk yapmanız olasıdır.

 

Plastik dilin renk, biçim, açık-koyu gibi elemanlarının soyutladığı doğa birimleri karşısında, içsel tepkilerimiz hareketlenir. Kaligrafik tanımlamaların çizgisel yapısını kesen renk yüzeylerinde de yine aynı durum geçerli. Bu durumu çizgi ve renk birlikteliğini müziğin ahenkli ve uyumlu olma kurallarıyla aynı düzleme taşımak şeklinde yorumlayabiliriz. Kuş yuvalarının içindeki dal parçacıklarında Coşkun'un sarmal düşünce dünyasının kuytularını keşfetmek... Daha da ötesine geçip Kavafis'in "Yeni ülkeler bulamayacaksın, başka denizler bulamayacaksın. Bu kent peşini bırakmayacak." tümcelerini anımsamak... Aynı şehirde doğup, aynı şehirde yaşlanmak... 

  

Kuş kendine ait yuvada dış dünyadan soyutlanmış, bir bakıma inzivaya çekilmiş, dıştan gelen tüm kötülüklere karşı etrafını saran dalların arasında kendine bir zırh oluşturmuş ve böylece kendi mekânında özgürlüğüne kavuşmuştur. Boşlukta kendi başına korkusuzca durabilmektedir.

Dilek Şener

Nisan 2010