Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Deniz Onur ERMAN
 
«« Back
 

 

DENIZ ONUR ERMAN

 

2001'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden derece ile mezun olmuştur.

2003'de "Çağdaş Türk Seramik Sanatında Birey-Toplum Konusunun Figüratif Olarak İşlenişi." konulu tezi ile Yüksek Lisans'ını tamamlamıştır.

2003-2005 yılları arasında İngiltere'de University of Wales Institute Cardiff (UWIC), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Seramik Bölümü'nde "Porselen ve Yüksek Pişirim Teknolojisi" üzerine M.A. Attachment programını tamamlamıştır. Bu dönemde göçmen kuşlardan esinlenerek kuş başlı-kadın bedenli figürler oluşturmaya başlamıştır. Özellikle porselen malzeme ile çalıştığı, ince detaylar ve dokular içeren bu çalışmaları farklı kil bünyeleri ve sırlar ile çeşitlendirerek halen sürdürmektedir.

 

2009'da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde "Seramik Sanatında Kuş Figürü Üzerine Kişisel Uygulamalar" konu başlıklı tezi ile Sanatta Yeterlik derecesini almıştır. 2007 senesinde Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde göreve başlayan Erman, 2015 senesinde "Doçent" ünvanını almıştır. Halen aynı kurumda akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

 

2013 senesinde Ankara'da kendi seramik atölyesini kurmuştur. Deniz Onur Erman'ın çalışmaları, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen pek çok sergi, yarışma, bienal ve etkinliklerde sergilenmiş, bir tanesi Taiwan Taipei Ulusal Seramik Müzesi'nde olmak üzere sekiz eseri yurtdışında bulunan kurumlarda özel koleksiyonlara kabul edilmiştir. Ayrıca Türkiye'de, İngiltere'de, Amerika'da ve Çin'de çeşitli çalıştaylara katılmış ve önemli isimlerle atölye çalışmaları yapma fırsatı elde etmiştir.

 

Katıldığı seramik ve tasarım yarışmalarından iki tane birinciliği, bir tane özel ödülü ve bir tane mansiyon ödülü bulunan sanatçı beş adet kişisel sergi açmıştır. Ulusal ve uluslararası yayımlanmış pek çok makalesi ve kitap bölümleri bulunan Erman'ın yurtiçi ve yurtdışında katıldığı pek çok sempozyum ve kongrelerde gerçekleştirmiş olduğu sunumları bulunmaktadır. Erman'ın son dönem çalışmalarında kuş ve kadın formları, baykuş figürleri, renkli porselen kil ile çalıştığı hamile kadın figürleri, farklı malzemeleri bir arada kullandığı yüzey çalışmaları ve saatler dikkat çekmektedir.