Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Hasan KAVRUK
 
«« Back
 

 

HASAN KAVRUK

İlköğrenimini Konya'da yaptı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-iş Bölümü'nü 1943'de bitirdi. Silifke, Samsun ve İstanbul'da resim öğretmeni olarak çalıştı. 1947'de MEB tarafından gönderildiği Paris'te, iki yıl Andre Lhote atölyesine devam etti. Aynı dönemde Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda Fresk ihtisası yaptı. Jean Lombard ile soyut resim konusunda çalıştı. Bir ara Fernand Leger atölyesine devam etti. 1949'da Türkiye'ye döndü.

 

1953'e kadar İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü resim atölyesi şefliği yaptı. İbrahim Çallı ve Mahmut Cüda ile Türk Ressamlar Cemiyeti'ni kurdu. Uzun süre MEB genel müfettişliği görevini sürdürdü. 1965'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne Öğretim Görevlisi olarak atandı.


1966 yılında İDGSA tarafından "Yılın Ressamı" seçildi. 1982'de emekliye ayrıldı.

Hasan Kavruk, soyutçu sanat anlayışını renk tonlarının karşılıklı ilişkileri ve birbirini tamamlayıcı değerleri açısından uygulayan yapıtlarında, özgür ve serbest bir sanatçı yorumunu gündeme getirir. Bu yönüyle, özellikle genç sanatçı kuşakları üzerinde etkili olmuştur.

PERSONAL EXHIBITIONS

1944 İller Bankası Galerisi, Ankara
1948 Açıkhava Sergisi, Toulouse-Fransa 1953 Maya Sanat Galerisi, İstanbul
1979 Tiglat Sanat Galerisi, İstanbul
1990 Sandoz Sanat Galerisi, İstanbul

GROUP EXHIBITIONS

1948 Sonbahar Sergi Salonu. Paris-Fransa 1949"50Türk Ressamı", Amsterdam-Hollanda
1962 "Türk Ressamları" Tahran-İran
1967 Sao Paulo Bienali, Brezilya
1978"15Türk Ressamı" Philedelphia-Amerika

AWARDS

1941 Ankara Halkevi Resim Yarışması, Birincilik ödülü
1943 Ankara Halkevi Resim Yarışması, Birincilik Ödülü
1944 İzmir Sanat Şenliği, Birincilik Ödülü
1963 İzmir Sanat Festivali Resim Yarışması, Birincilik Ödülü
1968 İstanbul Ressamlar Derneği "Altın Baykuş" Birincilik Ödülü