Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Hulya BOTASUN
 
«« Back
 

 

HULYA BOTASUN

 

1990'da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu.

 

İlk sergisini 1989'da açan Hülya Botasun, 9 kişisel sergiye imza atmıştır. Sanatçının Türkiye ve Yurt dışında pek çok koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.

 

* * *


Hülya Botasun'un, insan figürünü andıran ağaç formlarında tuval üzerinde akrilik resimler dikkati çekiyor. Sanatçı her biri bir insana benzeyen hayvan portreleri, kâğıt işler, akrilik ve suluboya çalışmaları yapıyor.

 

Mimesis, doğa ve insan davranışının sanat ve edebiyatta taklide dayanan temsilidir. Aristoteles, sanatın rolünün ‘'doğanın taklidi‘' olduğunu ileri sürerken kullanmıştır. Aristoteles, insanda bir taklit (mimesis) yeteneği ve hazzının bulunduğunu sanatçının olayların ve varlıkların özündeki ideali, fikri taklit ettiğini söylemiştir. Sanatçı adeta doğanın eksik bıraktığı şeyleri tamamlar. Sanatçının hayal gücü ve yaratma ilkesi savunulmuştur. Hayal gücü taklitten daha kuvvetlidir. Taklit yapılırken estetikten, estetik hazdan, duygulardan ve hislerden uzak yapılamaz. Mimesis kavramı, Antik Yunan filozoflarıyla başlayıp, Rönesans sanatçılarıyla devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Var olanı resim ve diğer sanat dallarıyla gerçeğe farklı düşüncelerle benzetmektir.

Botasun'un ürettiği hayvan resimlerinde, hayvanlar üzerinden mimesisler yapılmıştır. Sanatçı; insanlarda görülen ifade tarzlarını, formlarını, özelliklerini, ruh hallerini, duyguları ve hisleri hayvan portreleri olarak resmetmiştir. İnsanlarda görülebilecek hissiyatı hayvan resimlerine yüklemiştir. Hayvan portrelerini izlerken resimlere insanda var olan ifade tarzlarını ve ruh hallerini düşünerek ve yükleyerek algılamamız gerekir.