Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Hatice CELEBCIOGLU
 
«« Back
 

 

HATİCE CELEBCİOĞLU


Ressam Hatice CELEBCİOĞLU, insan ve duygularını ele almıştır. İnsanın taşıdığı ve yaşadığı duygularla değer kazanılmasına dikkat çekerek, duyguların kişilerin düşünce ve algılarından etkilendiğini savunup, çevredeki gelişmelerin algılanması ve yorumlanmasının kişinin kendi içsel düşünce süreçlerinden, hayallerinden, anılarından, yaşanmışlıklarından ortaya çıktığını ve sevme duygusunun insana verilmiş en güzel ve anlamlı duygu olduğuna inanarak yola çıkmıştır.

 

Renk ustalığı ve sıradan biçimsel gerçeklilik ile anı ve duygu özünü işleyerek kendi dili ile yorumlamış, çağdaş modern yaklaşımlarla tuvaline aktarmıştır. Varlığın sevgi ile anlam kazandığını her fırça darbesinde vurgulamaya çalışarak insanlar arasındaki duyguların ortak olduğuna dikkat çekip evrenselliği yakalamıştır. İnsanı ve duygularını hayat çatısı altında işleyen sanatçı izleyicisini adeta kimlik duygu tespitine yönlendirmektedir.


Sanatçı resimlerinde modern ekspresif, bazen soyut bazen de figüratif tarzının ön plana çıkarmaktadır.

 

 Ressam Hatice CELEBCİOĞLU, insan ve duygularını ele almıştır. İnsanın taşıdığı ve yaşadığı duygularla değer kazanılmasına dikkat çekerek, duyguların kişilerin düşünce ve algılarından etkilendiğini savunup, çevredeki gelişmelerin algılanması ve yorumlanmasının kişinin kendi içsel düşünce süreçlerinden, hayallerinden, anılarından, yaşanmışlıklarından ortaya çıktığını ve sevme duygusunun insana verilmiş en güzel ve anlamlı duygu olduğuna inanarak yola çıkmıştır.

 

Renk ustalığı ve sıradan biçimsel gerçeklilik ile anı ve duygu özünü işleyerek kendi dili ile yorumlamış, çağdaş modern yaklaşımlarla tuvaline aktarmıştır. Varlığın sevgi ile anlam kazandığını her fırça darbesinde vurgulamaya çalışarak insanlar arasındaki duyguların ortak olduğuna dikkat çekip evrenselliği yakalamıştır. İnsanı ve duygularını hayat çatısı altında işleyen sanatçı izleyicisini adeta kimlik duygu tespitine yönlendirmektedir.


Sanatçı resimlerinde, modern ekspresif, bazen soyut, bazen de figüratif tarzını ön plana çıkarmaktadır.

 

*   *   * 

 

Hatice CELEBCİOĞLU resim çalışmalarında, renklerin dilini kullanıp, hayatın soyut ya da somut zıtlıklar çatışmasından yola çıkarak, kendi iç dünyasındaki duygularını tuvale aktardığını görmekteyiz. Her bireyin doğada canlı ve cansız tüm varlıklara karşı dürüst bir duruş sergilemesine inandığını söyleyen sanatçı şöyle devam etmekte;


"İnsan olarak bizlerin tüm olumsuzluklara inat; doğru, açık, adaletli, vicdanlı, kibar, güvenilir gibi erdemlerle donanmış bir tavrı, bir tutumu, bir davranışı olmalı ki duruşu da sağlam olsun. Ne kadar doğru duruş ve doğru tavır sergilenirse bir o kadar da mutlu toplum oluşacaktır. Bu yüzden duruşun insanın iç dünyasını yansıttığına inanıyorum ve sanatseverlerin eserlerimdeki figürlerde kendi tavır ve duruşlarını bulmalarını diliyorum."
Modern ekspresyonist ama bazen de soyut ve figüratif tarzın ön planda olduğu çalışmalarıyla, izleyicilerini renklerle duyguların sorgulandığı bir dünyayı keşfe davet ediyor.