Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Hakan ÖZDİL
 
«« Back
 

 

HAKAN OZDIL

 

Aşk da, korkular da, öfke de, dünyayı değiştirecek en büyük tutkular da, en masum sevgiler de, hüzünler de aynı şeyden oluşur; atomlardan. Atomları simgesel olarak kendince anlamlı gördüğü en küçük imgelemlerle tanımlayıp kendi evrenindeki her şeyi bu simgesel yapı taşlarıyla oluşturan Hakan Özdil, fiziksel atomun yapısından yola çıkılarak oluşturduğu simgesel atomları yani varlık kavramını, sanatsal bir biçime dönüştürdü. Sanatçının algısına göre atomun parçacıkları bir an aşkın parçacıklarıyken aynı anda bir başkasına göre başka hislerin parçacıkları olabiliyor.

 

Hakan Özdil'e göre doğanın insanla arasındaki büyük mesele ve bu çağın parçalanmışlığı, günümüz insanında hem ruhsal hem de nesnel boyutta zincirleme reaksiyonlara neden oluyor. Bu reaksiyonlar sonucunda her şey, her zaman, her yere saçılıyor ve insan kendi parçalanmışlığına bu sonsuz atomlar evreninde yeni bir anlam, yeni bir ad, yeni bir yanıt bulmaya çalışıyor.

 

GALERİ EKSEN