Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Hüseyin ERTUNÇ
 
«« Back
 

 

HUSEYIN ERTUNC

 

Hüseyin Ertunç düşüncesini boyada toplar ve boyayla birlikte değişmeye başlar. Bu değişimde boyanın onu vardırdığı yerlerde figüratif veya figüratif olmayanın ayırımını yapmaz. Onun resmindeki doğaçlama, kendi yaşantısıyla bire bir paralellik gösterir. Yaşamın başlangıcının, devamının ve insanın sonu gelmeyen bir resimsel değişimle yaşamın peşinde olmasının dile getirildiği bu yapıtlarda birçok şey sorgulanır; ne olduğumuz, neler yaşadığımız, nelerin peşinden koştuğumuz gibi. Bütün bu sorular ve sanatçının kendi varlığından yola çıkarak verdiği tüm yanıtlar bir renk dokusu içinde onun resminde yerlerini bulurlar.

 

TEM SANAT GALERİSİ