Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
H. Suna SÖNMEZALP
 
«« Back
 

 

H. SUNA SONMEZALP

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Lisans öğrenimini tamamladı. Öğrencilik döneminde başladığı resim çalışmalarını meslek yaşamının yanı sıra çeşitli atölyelerde sürdürdü. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans programını tamamladı.

 

Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik/Doktora programına devam etmekte olan sanatçı katıldığı karma sergiler yanında Panopticon kavramından yola çıkarak oluşturduğu kişisel sergilerle sanat etkinliklerini sürdürmektedir.