Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
H. Dilara ŞAHİN
 
«« Back
 

 

H. Dilara ŞAHİN  (GÜRLER)    

(1974, Erzurum)

 

2007 Tekirdağ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne atandı. Hala bu görevini sürdürmektedir.

2006.-2000 Erzurum Merkez'de ilköğretim okullarında çalıştı..          

1999-1996 Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı'dan "Varoluşculuk  Felsefesi'nin Görsel Yansıması"konulu tez savunmasını sunarak Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1992-1996 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nü "Türk  Resim Sanatı'nda Folklorik Öğeler" adlı tez savunmasıyla mezun oldu.

 

EXHIBITIONS

 

2006 ‘‘Kadın ve Hoşgörü'' Karma Sergi, A.Ü. Sanat Galerisi.ERZURUM

2002 "Öznel Oluşumlar" Kişisel Sergi, Tufan Kafe, ERZURUM

1999 Kişisel Resim Sergisi, A. Ü. Sanat Galerisi, ERZURUM

1999 "Mehmet Kavukçu Atölyesi" Karma Resim Sergisi, A.Ü.G.S.F. Sergi Salonu,  ERZURUM

1999 "Kosova'ya Destek" Karma Resim Sergisi, A.Ü.G.S.F. Sergi Salonu,   ERZURUM

1997 Erzurum Valiliği "Şehit Aileleri'ne  Yardım"  Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, ERZURUM

1997 "Gerilim-Yaratı" Kişisel Sergi, Vehip Atalay sanat Galerisi, ERZURUM

1996 Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi , "Mezuniyet Sergisi", ERZURUM

1995 "Grup Alternetif" Karma Resim Sergisi, Hemşin Pastanesi, ERZURUM

1994 Kazım Karabekir Eğitim Fak. "Türk Büyükleri" Karma Resim Sergisi,Çifte Minareli Medrese, ERZURUM

1993 "Resim-İş Eğitimi Bölümü Karma Resim Sergisi" , K. K.E. F. Sergi Salonu, ERZURUM

 

ARTICLES and SEMINARS

 

1999 ‘‘Sanatta Varlık Sorunsalı''

1998 "Cumhuriyet'in İlk Yılları Resim Sanatı Etkinlikleri",  A.Ü.Güzel Sanatlar Enstitü Dergisi, S:4, sf: 91-98, ERZURUM

1997 "Sanat ve Politika"  Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Dergisi, s:? ,sf: ?,  ERZURUM "Raffaello Sanzio'nun  "Atina Okulu" adlı yapıtının ikonografik  incelemesi" (Seminer) A.Ü.G.S.F. anfisi