Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Hatice TÜRKELİ
 
«« Back
 

HATICE TURKELI

Completing her academic education in the Yeditepe University Fine Art Academy's Plastic Arts Department, Turkeli has explored the ?influence of mythology on art? in her research and thesis studies for her Master's Degree.

Working on her art and at the same time organizing seminars in her studio ?Atelier Muse,? the artist has felt closer to figurative expression, a form of art based upon a tacit understanding of shapes that is becoming increasingly more accepted in the world of art today. It is this understanding that Turkeli reflects in her paintings.

Starting from the premise that the cinema has become an overpowering and dominant force that towers over all other forms of art, the artist has mapped out a course of exploration of the relationship between cinema and painting. The basic characteristic of her work is the attempt to express universal thoughts based on the realities of Turkey's own geography and demographics.

Turkeli, who has participated in a range of exhibits both in Turkey and abroad, has also produced many works?from book cover designs to film storyboards?in areas of art that lend themselves to artistic expression.HATİCE TÜRKELİ

Akademik eğitimini, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü'nde tamamlayan Türkeli, yüksek lisans araştırma ve tez çalışmalarını ?mitolojinin resme etkisi? çerçevesinde sürdürmüştür.

?Atölye Muse? adlı stüdyosunda hem seminerler veren hem de artistik çalışmalarına devam eden ressam, tüm dünyada giderek daha çok kabul gören figüratif (anlam yaratan) resim anlayışını benimsemiş ve eserlerini bu anlayışa uygun bir zihniyetle ortaya koymuştur.

Sinemanın tüm diğer sanat dallarının dominant bir ezicilikle önüne geçmesini baz alan sanatçı, sinema-resim ilişkisi temelinde kendine has bir yol çizmiştir. Çalışmalarının en temel karakteristiğini ise, Türkiye coğrafya ve demografik gerçeklerinden yola çıkarak, olabildiğince yeni, ve evrensel sözler söyleyebilmek oluşturmaktadır.

Yurtiçi ve dışında çeşitli sergilere katılan Türkeli, kitap kapak tasarımlarından sinema filmi storyboardlarına kadar artistik resim uygulamasına izin veren pek çok yan alanda da ürünler vermiştir.