Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Çağatay İnam KARAHAN
 
«« Back
 

 

CAGATAY INAM KARAHAN
(1970, Rize)

 

1970 yılında Rize'de doğdu. 1987-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde lisans eğitimi gördü. 1992-1995 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1995-2003 yılları arasında aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat dalında "Pop Sanat'ta Nesnenin Bir Gösterge Olarak Kullanımı" başlıklı teziyle sanatta yeterlik çalışmasını tamamladı.

 

Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

NESNE BÜTÜNLÜĞÜNDE ANLAM

 

Nesne ve gerçeklik, mekân içinde nesnelerin ve eşyaların dağılımı; insansızlık içinde bir insan tanımına ve gerçekliğine ulaşma isteği. Ya da nesne, eşya ve mekân formunun çoğu kere çelişik yapısını, kurgusal bütünlüğünü ve giderek de absürt konum alışını ele alıp değerlendirme. Çağatay Karahan, bütün bu olgu ve gerçeklik bütünlüklerini bir araya getirmeye çalışıyor. Bunu yaparken de bu bütünlük içinde bir psikolojik gerilim hattı oluşturuyor. Ama bu hat estetikle bütünleşerek gelişiyor ki, önemli olan da orası...

 

Sanatçı bir anlam arayışında değil; anlamın sonradan gelmesini arzuluyor.  O, zıtlığın içinde çelişik olanın gerçekliğini sezinlemiş bir sanatçı. Psikolojik gerilim hattını, sıradan ev-mekân içi nesnelerini, kullanım eşya ve araçlarını, mekân parçalarını; bir bölümlenme ve psikolojik algı boyutuna taşıyor. En önemlisi bu taşımayı üslup bütünlüğü içinde yapıyor. Kendi üslubunun çeperlerini algıda derinleştirerek, estetik yeniden üretimi sağaltarak ve kendini ifade etmede özgün bir başarı göstererek yoluna devam ediyor.

 

Ümit Gezgin

 

SELECTED EXHIBITIONS

 

1997 İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Galerisi, Karma Sergi, İzmir.

1997 Genç Etkinlik III "Kaos", Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Tüyap, İstanbul.

1997 Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı 28. DYO Resim Yarışması.

1998 Tekel Genel Müdürlüğü 10. Geleneksel Resim Yarışması.

2004 Kültür ve Turizm Bakanlığı 3. Şefik Bursalı Resim Yarışması.

2004 Kültür ve Turizm Bakanlığı 65. Devlet Resim Yarışması Sergisi

2006 Kalkınma Bankası Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, Ankara 

2007 Bahariye Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, İstanbul.

2007 UPSD/TÜYAP 26. Sanat Fuarı, "Akdenizlilik ve Gurbet" Sergisi, İstanbul.

2007 İnönü Üniversitesi, Ulusal Resim Yarışması, Malatya.

2008 Türk Amerikan Derneği Sanat Galerisi; Ç. Karahan-S. Koyuncu, Ankara.

2008 Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 4. Uluslararası İnteraktif Medya Tasarım Sempozyumu, Güzel Sanatlar Sergisi, İstanbul.

2008 Çekirdek Sanat, 54 Kadın 54 Yapıt, İstanbul

2008 Art Fete; Project HOME, Sichuan Depremzedeleri Yardım Sergisi, Hong Kong.

2009 Anadolu Üniversitesi, Sergi Salonu, Karma Sergi, Eskişehir.

2010 İstanbul Sanat Fuarı, Artist 2010, TÜYAP, İstanbul.

2010 Lessedra Gallery, Çağdaş Sanat Projeleri, Jürili Karma Sergi, Sofia, Bulgaria.