Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Çetin BİLGİN
 
«« Back
 

CETIN BILGIN
(1955, Siirt)

1955 Born in Siirt
1978 Began to educate in Istanbul State Academy of Fine Art (ISAFA).
1982 ?3.Open Air Exhibition (mixed) of Comtemporary Artists ? 10. Istanbul Festival
organised by the State Museum of Paintings and Sculptures and the Association of
Paintings and Sculptures Museum Istanbul
1983 'Engraved Prints Exhibition (mixed) Viking Paper and Cellulose Corp. Istanbul.
1984 Graduation from ' Mimar Sinan University (ancient ISAFA) Faculty of Fine Arts
Paintings Division (Neset Gunal ,Nese Erdok and Asim Isler studios) MA Grade.
1984 Mixed Exhibiyion Lebriz Art Gallery Istanbul
1984 Top Prize Engraved Prints 5. Exhibition Mixed 9 of Contemporary Artists
12. International Istanbul Festival organised by the State Museum of Paintings and Sculptures and tehe Association of Paintings and Sculptures Museum Istanbul
1987 M.S.U Engraved Prints 1937 to 1987 exhibition Ataturk Culturel Centre Istanbul
1992 Personal Paintings and Engraved Prints Exhibition (Baldem Art Gallery Istanbul.)
1992 Artists Solidarity Exhibition M.S.U (ISAFA) old Graduates Association Istanbul
1992 'Mixed Exhibition of Plastic Arts - Ankara M.SU. (ISAFA) Old Graduates Association
1992 Exhibition of Artists from Istanbul' (Archeological Museum-Fethiye)
1992 2. International Istanbul Art Fair.
1994 'Exhibition of New Tendencies' (Certificate of Honour) 7. latanbul Art Festivities.
1994 Mixed exhibition-Ekol Art Gallery Istanbul
1994 4. International Istanbul Art Fair
1994 55. State Paintings and Sculptures Exhibition.
1994 'New York and Washington Exhibition of Work 52 Turkish Artists' M.S.U. (ISAFA)
Old Graduetes Association.
1995 Personal Exhibition of Engraved Prints - Ekol Art Gallery Istanbul
1995 Personal Paintings and Engraved Prints Exhibition Ministery of Cultural Centre
Fethiye
1995 Personal Exhibition 'Ocakkoy 10. Anniversary Art Activities'-Ovacik, Fethiye
1995 27.Paintings Exhibition organised by DYO (Yasar Educational and Cultural Foundation).
1996 Mixed Exhibition Nuans Art Centre Istanbul
1996 Application works in 'Printmakers Workshop and Gallery - Edinburg
2000 Personal Exhibition Hobi Art Gallery - Istanbul
2001 'Exhibition of ' Engravirgs in Turkey from the beginning up today (Karsi Sanat
Calismalari' Gallery Istanbul
2001 Personal Exhibition of Paintings and Engraved Prints Ataturk Cultural Centre Istanbul
2001 Personal Exhibition - Levissi Art Gallery-Kayakoyu Turco Hellenic Village of Peace
and Friendship
2002 Personal Exhibition -Levissi Art Gallery-Kayakoy
2002 Exhibition - Archeology Muzeum in Fethiye
2002 12 . International Istanbul Art Fair
2003 Personal exhibition - Ziraat Bank- Istanbul
2003 ARTIST 2003 13 th ISTANBUL ART FAIR
2004 ARTIST 2004 14 th Istanbul Art Fair.
2004 KUYAD exhibition ? İstanbul
2005 Galeri Soyut - Ankara

ÇETİN BİLGİN
(1955, Siirt)

1955 Yılında doğdu.
1975 Haydarpaşa Erkek Lisesinden mezun oldu.
1977-1982 Halkevleri ve profesyonel tiyatro faaliyetleri.(oyunculuk,dekor,kostüm vs.)
1977 Birincilikle girdiği Atatürk Eğitim Fakültesini aynı yıl terk etmek zorunda kaldı.
1978 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdi.

1982 Günümüz Sanatçıları 3. Açık Hava Sergisi.(10. Uluslar arası İstanbul
Festivali Devlet Resim Heykel Müzesi ile Resim Heykel Müzeleri Derneği.)
1983 Gravür Sergisi 'Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş ' İstanbul
1984 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Resim Bölümü
Neşet GÜNAL, Neşe ERDOK ve Asım İŞLER Atölyelerinden (Yüksek Lisans ile) mezun oldu.
1984 Karma Sergi. (Galeri Lebriz) - İstanbul.
1984 Günümüz Sanatçıları 5. İstanbul Sergisi Gravür dalında - Ödül- (12.Uluslar arası
İstanbul Festivali Devlet Resim Heykel Müzesi ile Resim Heykel Müzeleri Derneği)
1987 M.S.Ü. 1937-1987 Gravür Çalışmaları Sergisi (Atatürk Kültür Merkezi - İstanbul.)
1992 Kişisel Resim ve Gravür Sergisi (Galeri Baldem İstanbul.)
1992 Sanatçılar Dayanışma Sergileri. M.S.Ü (İ.D.G.S.A.Mezunlar Derneği)
1992 Plastik Sanatlar Sergisi.(M.S.Ü.) (İ.D.G.S.Akademisi Mezunlar Derneği.-Ankara.)
1992 İstanbul'dan Sanatçılar Sergisi - (Arkeoloji Müzesi - Fethiye)
1992 2. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı. Tüyap - İstanbul.
1994 7. İstanbul Sanat Bayramı (Yeni Eğilimler Sergisi - Onur Belgesi.)
1994 Karma Sergi. (Ekol Sanat Galerisi-İstanbul)
1994 4. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı Tüyap - Ekol Sanat Galerisi- İstanbul
1994 55. Devlet Resim Heykel Sergisi - Ankara
1994 52 Türk Sanatçısı 'NewYork ve Washington Sergileri. (M.S.Ü İ.D.G.S. Akademisi
Mezunlar Derneği.)
1995 Kişisel Gravür Sergisi ( Ekol Sanat Galerisi. İstanbul.)
1995 Kişisel Resim ve Gravür Sergisi (Kültür Bakanlığı Fethiye Kültür Merkezi
Sanat Galerisi)
1995 Kişisel Resim ve Gravür Sergisi. (Art Activities, Ocakköy 10. Anniversary Fethiye.)
1995 DYO 27. Resim Sergisi. (Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı - İstanbul)
1996 Karma Sergi ( Nüans Sanat Merkezi - İstanbul)
1996 Edinburg Pirintmakers Workshop & GaHery Uygulama Atöryesi Çalışmaları -İngiltere
2000 Kişisel Resim Sergisi. (Hobi Sanat Galerisi - İstanbul.)
2001 'Başlangıcından Bugüne Türkiye' de Gravür' Sergisi. 45 Sanatçı (Karşı
Sanat Çalışmaları) İstanbul
2001 Kişisel Resim ve Gravür Sergisi ( Atatürk Kültür Merkezi - İstanbul)
2001 Kişisel Resim ve Gravür Sergisi' Levissi Sanat Galerisi.' Uluslar arası Dostluk
ve Barış Köyü Kayaköy - Fethiye.
2002 Karma Sergi 'Mahmut Cüda'nın Anısına ' - Arkeoloji Müzesi - Fethiye
2002 Kişisel Sergi - Levissi Sanat Galerisi /Uluslar arası Dünya Dostluk ve Barış Köyü
Kayaköy
2002 12. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması - Lütfi Kırdar Sergi Salonu- Levissi
Sanat Galerisi - Fethiye
2003 Kişisel Sergi /Ziraat Bankası .Tünel Sanat Galerisi,Beyoğlu -İstanbul

2003 Artist 2003 13. İstanbul Sanat Fuarı (TÜYAP) - Levissi Sanat Galerisi
2004 Artist 2004 14. İstanbul Sanat Fuarı.(TÜYAP) - Levissi Sanat Galerisi
2004 KÜYAD Sanat Galerisi. Kücükyalı-?stanbul.
2005 Galeri Soyut ? Ankara


BEDEN VE BOŞLUK

KAYA ÖZSEZGİN

Çevresini ve içinde yer aldığı uçsuz bucaksız boşluğu tanımak, böylece bulunduğu konumun ne anlama geldiğini saptamak, insanın ilk merakları arasında, bilimin yolunu da çizen bir araştırma konusu olmuştur başlı başına. Bilim adamları, bunu "astronominin saati" olarak tanımlıyorlar. Bu saat gelip çattığında, ilk iş, bir gözlemevi kurmak ve sunulduğu yerle uzay gezegenleri arasındaki mesafeyi bilinçle kavramak için girişimler başlar. Ama ondan da önce, evrenin olağanüstü yaratığı insan, kendi bedeninin inceliklerini, yapısal özelliklerini, anatomi bilimi yoluyla kavramış, kendi bedenini canlı bir "nesne" olarak algılama başarısını kazanmıştı. Sanat, bu ilk keşfin biçimlendiği alandır. Antik kültür, bu konuda ilk ışığı yakmış, sanatçının önüne, bitip tükenmeyecek bir model olarak, insan bedenini dikmişti. Köklü bir gelenek nesnesi, konusunu dinden ve mitolojiden alan bütün yapıtlar için değişmez ölçüsünü, bu nesneyle kıyaslayarak belirleme yolunu seçti. Işık hızı ve evrensel çekim hesapları, bu sonsuzluk ve sınırsızlık içinde algılanabilir düzeye gelince, insan da varlığının Önemini bilinçle öğrenmiş oldu.

Dış mekan içinde insan varlığının yeri, onun tekil varlığından soyutlanmamış biçimde, örneğin peyzajla birlikte resim sanatının İlgi alanına girdiğinde, İnsan bedeni de derinlikli bir espasla bütünleşme olgusunu yaşamaya başladı. Rönesans sanatı, bu yöndeki deneyimlerin çoğul örneklerini kapsar.

Ancak bu boşlukta insan figürü küçüleceği yerde, giderek daha da belirginleşir ve astronomi bilimin açtığı yolda evrensel espasın sonsuzluğu, bu figürün yeniden bulgulanması yönünde, resim sanatına yeni bir pencere açar. Boşluğu keşfeden insanın, bu zaferini kutlama fırsatı doğmuştur. Artık kendi bedeninin yakın gözlemcisi olma durumundaki insan açısından, beden (vücut), sanatçının yaratıcı bilinç aşamasının deney alanına dönüşmüştür. Buna, bedensel anlamda evrilmeye uğramış gözlemcilik aşaması olarak da bakılabilir.

Barok'tan başlayarak, onun daha ileri aşamada bir istasyonu olan dışavurumculuk, bu bedenin kutsallığını yıkmış, onu iç varlığın göstergesi olma düzeyine yükseltecek olan yeni bir biçim bedeni aracılığıyla dışa vurma eyleminin, Brueghel'den Caravaggio'ya Picasso'dan Dubuffet'ye, Botero ve Bacon'a, Lucian Freud'a ve günümüzün "corporel" akımlarına ve "body art"a bağlayan gelişmeleri göz önüne alındığında, bu beden artık "sapkın" bir yapıyı yansıtacaktır. Söz konusu sapkınlığın gerisinde, günümüz toplumunun içinde yaşattığı sorunlar yatmaktadır kuşkusuz.

Çağımız düşünürlerinden Susanne Langer, insan bedeni için de geçerli olabilecek simgelerin iki biçimini birbirinden ayırır: Diskürsif (gidimli, yargılamaya dayanan) ve presentatif (sunuma uygun) olanlar. Dil, birinci gruba giriyor. İkincisine ise, başka sanatların yanı sıra görsel sanatlar. Gene Langer'e göre, bu anlamda simgeler, "anlam verici" bir özellik taşırlar aynı zamanda.
Bu açıdan bakınca, sanatının ana motifi olmak konumuna yükselttiği figürleriyle Çetin Bilgin (d.1955), her şeyden önce bir sunum nesnesi olarak alıyor insan bedenini ve onu, yerine göre deforme ederek, yerine göre yeni bir konum objesi düzeyine taşıyarak, içeriksel bir "anlam" yüklüyor bu bedenlere. 1978-1984 arasında öğrenim gördüğü Neşet Günal ve Neşe Erdok atölyelerinin, insan bedeni çevresinde odaklanan estetik disiplininden de yeterince yararlanmış olduğunu açığa vuran resimleri, bu bedensel yapının her şeyden önce içsel dürtüleri, gerilimleri, hezeyanları, tatmin edilmemiş ya da fazlasıyla tatmin edilmiş duyguları, elem ve korkuları, saplantıları, açığa vurulmamış istekleri, amacına ulaşmamış girişimleri, başarı ve başarısızlık semptomların, bir boşlukta yaşıyor olmanın bunalımlarını, yüzer-gezer hedonist arayışlarını sergiliyor. Çetin Bilgin, resimlerini böyle psikolojik içeriklerle dolduran bir yaklaşımı benimserken, boşlukta dolaşan insan imgelerini, sanatına temel dayanak yaparken, kurgusallıktan yola çıkmıyor; ayağını sıkı biçimde yere basmasına yol açan bir gözlemciliği tercih ediyor. Bu yönüyle de çağdaş insan yorumcusu olarak, bütün dikkatini çevresinde yaşayan insanlara çeviriyor. Estetik nesne olarak İnsan bedenleri, bu anlamda "nesnel" varlıklar gibi görünmüyorsa bize, bunun nedeni, o bedenlere bakan sanatçının, biraz da öznel bir bakışla bu gözlemini sınırlandırmış olmasındandır. Bir başka deyimle, bu insan bedenlerinin algılanma biçimi, "ideal" bir algının olağan sonucuna göre değildir. Sanatçının, bu aşamada bize, içinde yaşamakta olduğumuz çağın çelişik insan manzaralarından bir demet sunarak, tinsel rahatsızlıkların somut göstergelerini okuma olanağı sağlamak istediği anlaşılıyor.

Buradan şöyle bir sonuca varmak mümkün: Çetin Bilgin'in bütün bedensel ağırlıklarından yalıtılmış figürleri, algısal nesnelerden oluşmaktadır. Böyle dolaylı bir yaklaşım, bu bedenlerin "canlı" birer insan nesnesi olduğuna İlişkin kanılarımıza yer yer gölge düşürüyor olsa bile, iletmeye çalıştıkları anlam, bütünüyle yaşama ilişkin somut bir anlamdır.
Boya resim yanında gravürle de ilgili olması ve bundan önceki sergilerinde, iki türü içeren çalışmalara bir arada yer vermesi, Çetin Bilgin'in, bir yanıyla gerçekçi, öteki yanıyla fantezist bakışı için, teknik düzeydeki araştırmaları açısından ilginç bir yaklaşım içinde bulunduğunun da bir işareti olarak alınabilir. Resmindeki sağlam biçimsel oluşumlar, çizgisel deneyimlere ilişkin yeteneğini ortaya sermekte, gravür çalışmalarının ona zengin bir alan açabileceğini göstermektedir.

Resmimizdeki figür çıkışlı eğilimler, Çetin Bilgin'in kişiliğinde dikkate değer bir temsilci kazanmış bulunuyor. Onun çalışmalarını, bundan böyle daha yakından izlememiz gerekiyor