Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Hanza TURGUL
 
«« Back
 

HANZA TURGUL

She was born in Istanbul. After graduated from high school,she took painting lessons from esteemed painters; Prof. Sabri Berkel, Prof. Neset Gunal, Prof. Sadun Ersin. Later,she attended and gratuated 1984, in Graphic Arts of Mimar Sinan University. After living for a long period of time in foreign countries, she worked as a graphic art designer in Istanbul. Since university she has been painting full time.

She prefers abstract concepts since she is interested in ancient civilizations and metaphysics. She thinks that unknown things are more mysterious. She applies her own, unique technique on canvas with gold leaf and root paints. Some of her paintings give interesting effects under direct sunlight which is very different from classical paintings. She applies two different concepts in her pantings; ?Golden impressions of ancient civilizations? and ?Wild flower?. In the former series of artworks you can observe ancient traces with golden reflections with an abstract aproach and in the ?Wild flower? series; You can observe flowers with different effects which are photographed by her.

She works in her own studio in Kartal / Istanbul where she uses it as her work place and her own gallery. Graphic artist Hanza Turgul has many paintings in special collections and she is a member of Association of Fine Arts.

EXHIBITIONS

9 - 13 May 2006 1000A Decoration center/Gusto - Şişli / Istanbul (solo exhibition)
1 June - 10 July 2006 Carpe diem - Suadiye / Istanbul (solo exhibition)
13 - 29 September 2006 Ataturk cultural center - Taksim / Istanbul (solo exhibition)
15 - 18 February 2007 President hotel - Athens / Greece (mixed exhibition)


HANZA TURGUL

İstanbul'da doğdu. Lise öğreniminden sonra değerli ressamlarımız;
Prof. Sabri Berkel, Prof. Neşet Günal ve Prof. Sadun Ersin'den resim dersleri alarak Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdi. 1984 senesinde grafik sanatlar bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra İstanbul'da grafik sanatçısı olarak çalıştı. Üniversite çağlarından beri resim yapmaktadır.

Eski uygarlıklarla ve metafizikle ilgilendiğinden soyut konuları tercih eder. Bilinmeyen şeylerin daha gizemli olduğunu düşünmektedir. Tuval üzerine altın varak ve kök boyaları özgün tekniği ile uygular. Tablolarından bazıları klasik resimlerden farklı olarak, direkt gün ışığında enteresan efektler vermektedir. Tablolarında iki farklı konsept uygulamaktadır; ?Eski uygarlıkların altın izleri? ve ?Vahşi çiçek?.
İlk serideki eserlerde soyut bir yaklaşımla geçmişin izlerini altın yansımalarıyla izleyebilirsiniz.?Vahşi çiçek? serisinde ise kendi fotoğrafladığı çiçekleri değişik efektlerle izleyebilirsiniz.

Çalışmalarını İstanbul - Kartal'da bir kısmını galeri bir kısmını da atölye şeklinde kullandığı yerinde sürdürmektedir. Grafik sanatçısı Hanza Turgul'un tabloları çeşitli özel kolleksiyonlarda yer almaktadır. Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği üyesidir.

SERGİLERİ

9 - 13 Mayıs 2006 1000A Dekorasyon merkezi/Gusto ? Şişli / İstanbul (kişisel sergi)
1 Haziran - 10 Temmuz Carpe diem - Suadiye / İstanbul (kişisel sergi)
13 - 29 Eylül 2006 Atatürk kültür merkezi - Taksim / İstanbul (kişisel sergi)
15 - 18 Şubat 2007 President hotel - Atina / Yunanistan (karma sergi)