Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Hale KARACELIK
 
«« Back
 

 


HALE KARACELIK

 

Hale Karaçelik; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan) Ali Avni Celebi Atölyesi mezunlarından ressam Ünsal Toker'in yetiştirdiği bir sanatçı.

 

Hale Karaçelik, sanatı dinamik bir renksel disiplin üzerine oturuyor. Gelişmeye açık bir dinamizmi var. Elbet bu dinamizm üzerinde hocasının hızlı tekniği ve renkçiliğinin etkisi var. Ama bütün resimleri izlendiğinde sanatçının, hocasından farklı bir yöntem takip ettiği ve kendi alanına yönelik bir resim kurguladığı gözlemleniyor. Rengi seviyor ressam, rengi kendi hayat felsefesinin de temel bir işlevi olarak görüyor.

 

* * *

Bir hayal ürünü olarak yapılan manzaralar, onun resimlerinde en geniş anlamı ile ele alınıyor. ‘Doğa' Karaçelik için her şeydir ki sanatçı ‘hayat'ı doğa olarak algıladığını ve resmettiğini belirtiyor. Hatta sanatçı ‘doğada mevcut olan ve sizi kendisine hayran bırakan onun içinde barındırdığı renklerdir.' Diyerek resimlerinde rengi birinci plana aldığını da açıklıyor.


Hale Karaçelik resminin bütün içerisindeki algısı, kendi değişebilirliği içinde öncelikle izleyiciye haz veriyor. Ardından yavaş yavaş içine alıyor izleyiciyi. İzleyici, tuval yüzeyi üzerindeki ritmin ahengine kapılıyor. Renk ve fırça darbeleriyle oluşan ritm, kimi zaman bir ‘renk cümbüşü' izlenimi veren bir kaosa çekiyor izleyeni. Doğa ve kaos aslında birbirlerine hiç de yabancı olmayan kavramlar. Ancak sanatçı ‘doğa' ya karşı serin bir duruş sergiliyor ve ‘Renk cümbüşlerinden' oluşan kaos öylece kalıyor. Çünkü Karaçelik'in ‘doğa'sında bunun dışında bir karışıklık veya karmaşa yoktur. İnsan figürü ise ‘doğa' ile yarışamayacak bir konumdadır resimlerde. Kimi zaman kitleler halinde sunulan insan figürleri doğa ve insan ilişkisi dışında insanın doğasına da bir göndermedir.

 

* * *

Sanat hayatın merkezine yerleşti mi, tüm algılar ona göre şekil değiştirir. Yaratıcılık başat öge oynar yaşamın içinde... Her sanatçıda bu dönüşüm ve değişim, kendi gerçekliği ve üslubu boyutunda oluşur, olgunlaşır ve merkeze taşınır. Sanat tarihine bakılsın, bütün sanatçılarda sanat, yaşamın merkezine taşındığı, yaşam biçimi haline dönüştüğü oranda yaratıcılık katsayısını yükseltmiş ve aynı zamanda yaratıcı bir devinime kavuşmuştur. Bu olgu, Hale Karaçelik resminde ve kişiliğinde de belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Dünden bugüne sürdüregeldiği ve sürekli bir döngü yaşadığı resimsel serüveni içinde Karaçelik de; yorum resminden soyut resme doğru akarken, hep bir üslup bütünlüğü ve değişime açık özgüvenle bunları gerçekleştirmiş, en önemlisi bütün çalışmalarında bu özgünlük ifadesini yetkin bir düzlemde kendini ortaya koymuştur.  

 

O da, Kandinsky, Kooning, James Brooks, Riopelle vb. gibi, merkeze aldığı olguyu gerek nesne iletişimli yorumla, gerekse de nesneden kopuk, özgün bir duyarlılık ve hayal gücüyle kurguladığı abstre yaklaşımlarla ortaya çıkarırken; spontane olanla akılsal lirizm arasındaki dengeyi ustalıkla kurgulamayı başarmıştır.

 

Bazı resimlerinde o da, Kooning, James Brooks vb. gibi nesneye, nesneye referanslı gerçeğe bağlı bir yorumlamayı seçmiş; burada gerek doğa yorumları, gerekse de o doğaya kattığı anlam katmanlarını özgünlük boyutuyla ortaya çıkarırken; diğer açıdan salt soyut olarak ele aldığı yaklaşımlarında yüksek ayar bir lirizmi, yüksek ayar bir müzikaliteyi devreye sokmuştur. Bakın onun resimsel serüveni bütünlük içinde oluşmuş, renk algı ve düzenlemesi de sıcak-soğuk değerleri içinde sıcak tona ağırlık veren, onu merkeze alarak varlıksal boyut eklediği aşamaya taşınmıştır. Lirik bir söylem, hemen hemen bütün resimlerine sirayet etmiş, adeta bir varoluş biçimine dönüşmüştür. Her konuyu yetkinlik düzleminde ele alan sanatçı, spontane düzlemde yeniden biçim vermenin anlamlı realitelerine ulaşmış ve estetik, onun resminde özgün bir kimliğe kavuşmuştur. Büyük küçük tuş değerleri ve renkli algılamanın boyutlarında ilerleyen Hale Karaçelik resmi, aynı zamanda kendini inşa eden bir özelliğe de sahiptir.

 

Ümit Gezgin

Sanat Eleştirmeni