Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Himmet GUMRAH
 
«« Back
 


HIMMET GUMRAH
(1957, Sebinkarahisar / Tamzara)

Bom in Sebinkarahisar / Tamzara, in 1957. Between 1976-81 had his university education in Istanbul State Academy of Fine Arts in the Department of Painting. Worked as an instructor at Firat University in Eiazig in 1983-94. He had his (Phd) at Mimar Sinan University in the Institute of Social Sciences in 1986-89. In 1994, he was appointed to his current position as an instructor in the Department of Training of Fine Arts in the Faculty of Training at Gazi University.

He has been a member of management committee of Mimar Sinan University IDGSA Graduates Association for three years and he had been the president of the committee for one year.

Between 1979-2006 he had eleven individual exhibitions, three of them painted with soft pastel technique. One of Gumrah 's paintings was exhibited and bought in the competition of ?'BP European Young Artisans'' in 1990. He has been awarded with three prizes.


PERSONAL EXHIBITIONS
 


1984 İş Sanat Galerisi. Erenköy / İstanbul.
1989 Fırat Üniversitesi Sanat Galerisi / Elazığ,

1989 İş Sanat Galerisi. Erenköy / İstanbul.
1990 İş Sanat Galerisi. Meşrutiyet/Ankara,
1992 Akbank Sanat Galerisi. Ofis / Diyarbakır

1996 Akbank Sanat Galerisi. Köprübaşı / Eskişehir

1996 1 laik Kütüphanesi Galerisi. Akşehir / Konya

1999 BU&DE Sanat Galerisi, Küçük Esat / Ankara.
2001 Sevgi Sanat Galerisi. Çankaya / Ankara."Kuru Pastel"
2002 Kavaklıdere Sanat Galerisi. Çankaya / Ankara. "Kuru Pastel"
2005 İMKB Sanat Galerisi, Çankaya / Ankara. "Kuru Pastel"
2006 Spectum Art Gallery. Veliko Tumova / Bulgaristan. "Kuru Pastel"
2011 Fırça Sanat Galerisi. Çankaya / Ankara.
2012 TAD Sanat Galerisi. Kavaklıdere / Ankara
2014 Stillife Sanat Galerisi, Çankaya / Ankara -

2014 TÜSGAD Sanat Buluşması.

2014 Stillife Sanat Gal., Çankaya Ankara
2015 Sanko Sanat Galerisi. / Gaziantep

2015 İsmail Altınok Sanat Merkezi. Kolej / Ankara
2016 Gürcü Sanat Evi, Kadıköy / İstanbul


SELECTED MIXED and COMPETITION EXHIBITIONS 


1981 I.D.G.S.A. "Yıl Sonu Öğrenci Sergisi". İstanbul.

1981 14. DYO Resim Yarışması. İzmir. İstanbul. Ankara.

1981 2. Açık Hava Sergisi, İstanbul Resim Heykel Müzesi / İstanbul. - 

1981 3.Ev [X*korasyon IXtgisi Resim Yarışması .İstanbul.
1983 17. DYO Resim Yarışması, İzmir/ İstanbul Ankara

1983 44. Devlet Rcsim-llcykcl Sergisi/Ankara
1989 Ankara Valiliği "Ankara Konulu Resim Yarışması" Resim Heykel Müzesi/Ank.

1989 50. Devlet Resim-Heykel Sergisi, Güze! Sanallar Galerisi Ankara,

1989 9. Atatürk Resim Yarışması, TPO. Akbank Sanat Galerisi, Kızılay/Ankara
1990 I. Aile Şurası "Aile" Konulu Resim Sergisi. Etap AhıncIOtdi Ankara, m BPOil Avrupa Genç Sanatçılar Resim Yarışması. Brüksel Belçika
1991 Hakkari ili Amblem Yarışması Sergisi Hakkari

1991 Tekel 5. Resim Yarışması Sergisi. M.S.Ü. Osman llanıdi Salonu/lst,,

1992 Tekel 6. Resim Yarışması Sergisi, Dev. Güz, Sanal Gal./lstanbul.

1996 15. BRHD Sergileri.

1999 2. Çağdaş Sanat Sergisi. Deniz Müzesi Sanat. Gal. Beşiktaşlst

2000 15 M.S.Ü. I.D.G.S.A. Mezunlan Demeği karma sergileri/ Ankara

2001 11. İstanbul Sanat Fuan, TÜYAP/İstanbul

2006 AN KART. Ankara Sanat Fuan . Ç.S. Mcrk. / ANKARA

2007 08 Artfonım Ankara Sanat Fuan. AKM. / Ankara

2009 Çorum Ressamlar Buluşması Çalıştay ve Sergisi. Çorum-Ankara

2009 9. Şefik Bursalı Resim Yanşması Sergisi. Devlet Resim-Heykel Müzesi. Ankara

2009 12 "Büyük Buluşma 1,11,11" Güzel Sanatlar Fakülteleri öğretim Elemanlan Sergisi. Muğla, Ankara. Kocaeli

2010 Orient und Okzıdent. Resim Sergisi, Antalya ve Nümberg / Almanya.- Resim Çalıştayı ve Sergisi, Anadolu Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Resim Böl. / Eskişehir.

2010 Uluslararası I. Gaziantep Resim Çalıştayı ve Sergisi. Sanko Sanat Galerisi/ Gaziantep.

2011 Uluslararası Amasya. Kültür ve Sanat Festivali. Ilazeranlar Konağı. Amasya

2012 Çankaya Bel. Resim Çalıştayı. Ankara

2013 Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı. Sergisi. Giresun Üniversitesi

2013 Uluslararası YÖRDER Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri. Kişisel Sergi, Akdeniz C'niv. / Antalya

2013 5* li Kamu Sergi. Onur Sanat Galerisi. Çankaya1' Ankara

2013 13. Uşak Bel. Kültür ve Sanat Festivali ve Resim Çalıştayı, Uşak

2014 "Knidos'un Tanrıçaları" Resini Çalıştayı ve Sergisi. Datça/ Muğla

2014 "İstanbul Düşleri" Uluslararası Resim Kolonisi. İstanbul Üniv. Avcılar / İstanbul- Art Canip Ohrid / Mckadonya

2016-Bartın Belediyesi. I. Bartın Resim Çalıştayı, Banın.

2013-16- Çeşitli Karma Sergiler

 

AWARDS 


1982 14. DYO Resim Yanşması. Mansiyon.

1983 3. Ev Dekorasyon Dergisi Resim Yanşması. Basan Ödülü.

1992 Hakkari İli Amblem Yanşması, Birincilik, İkincilik, Mansiyon.

1992  BP Oil '"Genç Avrupalı Sanatçılar Yanşması" Belçika

2009 9. Şefik Bursalı Resim Yanşması. Başarı Ödülü KÜRATÖRLÜKLER
2012 "15. Yılda 30 Akademisyen Ressam" Karma Resim Sergisi. Atılım Üniversitesi / Ankara
2013 "90. Yılda Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara" Karma Resim Sergisi. Atılım Üniversitesi / Ankara
2014 "Natürmort" Uluslararası Resim Çalıştayı ve Sergisi. Stili Life Sanat Galerisi, Çankaya / Ankara
 

*   *   *

 

ANADOLUNUN SİMETRİK DİKENLERİNDE DİNGİNLİĞİ YAKALAMAK...


Himmet Gümrah Sanatına İzdüşüm;

 

Sanatın sonsuzluğa uzanan bir köprü olduğunu algıladığımız andan itibaren, resmin de bitmeyen bir gerçek olduğunu kabullenmiş oluruz. Sanatçının, çevresiyle bütünleşme ve yerelden evrensele açılma mücadelesinin sancılarını Himmet Gümrah'ın sanat anlayışında da yakından gözlemleyebiliriz.
İnsanın iç dünyasını, yaşadığı coğrafyanın şekillendiğine inanıyoruz. Yaz-Kış durulmayan Karadeniz'in hırçın dalgaları arasından, eşsiz engebeli coğrafyasını seyrettiğinizde gördüğünüz dinginliği, Himmet Gümrah'ın yüzünde sanat konuştuğunuzda yakalarsınız. Bu dışa yansıyan dingin duruşun ardında aslında içsel duyguların tükenmeyen seyri vardır.


Gümrah'ın doğayla bütünleşmesi ‘köken kültür' üzerindendir. Sanatçı köken kültürden beslenmelidir aforizmasına olan inancıyla arkeolojik ve etnografik değerlerin ötesine taşar. Anadolu'nun eşsiz habitatının önemli parçaları olan yerel endemik türlerin, genel geçer (universal) sanatsal bir değere dönüşmesinin mücadelesini buluruz resimlerinde.


Başlangıçtaki çalışmalarına konu edindiği ölüdoğa ve peyzajları büyük çoğunlukla fotogerçekçi izler taşırken ikinci ve son dönem çalışmaları yarattığı özgün soyuta yakın gerçeklikteki kompozisyonlara dönüşmüştür. Gümrah'ın resminde kendini yeniden yarattığı, sanatsal kimliğini bulduğu sanatsal değeri yüksek çalışmalardır bunlar.


Sanatçının bilinçli metodik arayışının ardındaki gerçeğin; farklılıklar üzerinden özgün sanatsal izdüşümünü ortaya çıkarmak olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki, bu anlamda yetkin kurgusal kompozisyonlarla ‘kendisi olma' konumunu yaratarak farklılığını da korumakta.


Sanatçımızın 2000'lerden itibaren varlığını izleyiciye hissettiren estetik bir simetri anlayışı vardır. Bazen geometrinin bütün ‘gen'lerinin bir geçit töreninde hissedersiniz kendinizi bazen yatay ve dikey formların içerisinde gözlerinizle kristalize edilmiş simetrik nesnelerin büyüsüne kapılırsınız.


Konu edindiği nesnenin, kimliğini yeniden tanımlayacak düzeyde bir ilişkiler ağı kurduğunu söylemeliyim. O'nun resminde izleyicinin bulduğu dışavurumcu (ekspresyonizm) anlayışın dayanağı da bu ayrıntıdadır.


Öyle ki, resmin geometrik seyrine daldığınızda izleyiciyi götürmek istediği ayrı bir dünyanın olduğunu düşünmekten alamazsınız kendinizi. Sanatta bu durum sanatçının sezgisel odaklar oluşturma gücünü göstermesi bakımından üst bir değerdir.


Fırçayla Şiir Yazma Yetisidir Ressamın Betimlemeleri...
Fırçayla şiir yazma yetisidir ressamın betimlemeleri. Günlük hayatta karşılaşmalarımızda büyük çoğunluğun görmediği, yanı başımızdaki gerçek varlığı, tuvale düştüğünde bir sanat değerine dönüştürmek sanatçının betimleme gücünün eserdeki yansımasıdır.


Bu anlamda, Anadolu'da farklı bölgelerde karşılaşabileceğimiz ve çoğunlukla sivri dikenleriyle sevilmeyen ‘eşek dikeni veya çakır diken'lerin krizantemler kadar yumuşak ve sevimli olması, Himmet Gümrah'ın doğadaki gerçek varlığın özünde saklı olanı fırça darbeleriyle dışavurmasıdır.


Sanat, sanatçının tartışılamaz iki temel hakkıyla başlar "özgür ve özgün" olmak gibi.. Resimde, izleyicinin ‘değer'i algılaması için sanatçının bir görsel disiplin uygulama yetisine sahip olmasının önemi büyüktür. Gümrah'ın çalışmalarında gözlemlenen görsel disiplin uygulamasında akademik birikiminin sağladığı metodik yetkinliğin katkısı muhakkak.


Bir Ressamın Transparanı Renkleridir...
Bir ressamın transparanı renkleridir. Sanatçı, yağlıboyanın görkeminden, pastelin yumuşaklığına, suluboyanın hüzünlü masumiyetinden son yıllarda eklenen akrilikboyanın saydamlığına uzanan yolculukta kendi renk skalasını yaratmak durumundadır. Tıpkı Gümrah'ın pastelden akriliğe hızla geçişinde yaşadığı bütünleşme gibi.


Başlangıç resimlerindeki pastel renklerin yumuşaklığında ölüdoğalar, akrilik boyayı kullanmaya başlamasıyla bir anda yerini sanatçının belki de hep düşlediği saydamlığa bırakıyor. İzleyici Gümrah'ın son dönem çalışmalarında, içindeki gizi merak ettiği nesnelerin özünde ışık huzmelerinin yansımasını buluyor.


Pastelin mat yumuşaklığı gidiyor yerine akriliğin adeta nesnelerin arkasını gösteren coşkulu parlaklığı düşüyor tuvale. Sanatçımızın resminde zemin önemli bir hazırlık gerektirir. Nesnelerin tuvalde simetrik dizilişlerinin oluşması kontrast renklerle oluşturduğu zeminle içkin bir bağa sahiptir. Bu bağ zemin üzerinde birbirinden bağımsız gibi duran nesneleri yansıtan bir büyüteç gibidir.


Ondandır tuvale düşen şu rengarenk dikenlerin insan yüreğine saplanacak gibi durması ve acıdan ziyade insanda kucaklama hissi uyandırması. Sanatçımızın resminde önemli gerçeklerden birisi de renklerin tuvaldeki temizliğidir. Renkçi bir sanatçıdır. Skalasında yer verdiği her renk kendisidir ve bütün görkemiyle hissettirir tuvalde varlığını izleyiciye.


Gözü Okşayan Ahenk, Düşüncenin Kutsadığı Ritmin Yansımasıdır...
Gümrah resminde ahenk ve ritim birbirinin tamamlayıcısıdır. Özellikle tuvale simetrik bir şekilde yerleştirilmiş çakır dikenler ahenkle izleyicinin gözlerine yansırken, aynı zamanda her biri ayrı bir vurgu olarak, düzen içerisinde uyumun bir parçasıyım ama ben de buradayım, der gibi dururlar. Bundandır birbirini takip eden formların her birine ayrı ayrı dokunma ve nüfuz etme isteğimiz.


Işık ve gölgenin resimde yarattığı yanılsamaları sanatçımızın yeni serilerinde daha çok görmeye başladık. Özellikle diyagonal noktalamalardan geometrik formlara geçiş sürecini tamamlamış olmanın verdiği rahatlıkla izleyicide oluşacak yanılsamaları yönlendirebiliyor.


Sanatçımızın çalışmalarında yer vermeye başladığı bir başka önemli kompozisyon da düzenlemeleridir. İkili ve üçlü tuval düzenlemelerini gelecek çalışmalarında yoğun olarak görmeyi umuyorum. Bunlar hem kültürel hem yenilenen yaşam politikasını besleyecek başlıklar olarak çıkacak izleyicinin karşısına. Çokluk içinde teklik, ölüm gerçeğine karşı duran şaman geleneğini besleyen hayat ağacı gibi insanı kuşatan gerçeklikleri de sanatına konu edindiğini görüyoruz.


Sonsöz Yerine; Zorbey Buyurdu...


2016 sonbaharında bir gün atölyesinde buluştuk. Sergi öncesi salonun duvarlarına ve zeminine serpiştirilmiş resimlerin içinde bir başına kaldığımda ünlü Kızılderili Şefi Seatle'nin "Bir gün bakacaksınız; gökteki kartallar, dağları örten ormanlar yok olmuş, atlar ehlileştirilmiş ve her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün insanoğlu için yaşamın sonu ve varlığını sürdürebilmesinin başlangıcı olacak..." aforizmasını düşündüm ve ürperdim: Aslında doğada devran hep dönüyor, sadece biz insanoğlunun ihanetinin izleri kalıyor bir yerlerde demekten alamadım kendimi...


Sonra doğa sanatçılarının, dünyanın farklı coğrafyalarında derinden ve bilinçli mücadelelerini hatırladım. Ve ne iyi ki varsınız insanlığın aydınlık yüzleri, yer yüzünün tek çakır dikeninin bile yok olmasını içine sindiremeyen Himmet Gümrah'lar...


Sevgi, sağlık ve sanatla kalın.

 

Ümit Yaşar Gözüm

Sanat Felsefecisi, Yazar

 

*   *    * 

 

Himmet Gümrah yaşam atmosferini doğadan ve sanattan edindiği edinimlerle sürdürmeye devam ediyor.
Plastik Sanatların oluşum temelinde; doğa ile barışık bir birliktelik vardır ve her sanatçı bunun farkında olmak durumundadır. Bu farkındalık ve bireysel duyarlık, deneyim ve kavrayış yeteneğiyle öznel bir yapıya yönelir. Bir başka deyişle günlük yaşamda yer alan herhangi bir nesne estetik objeye dönüşebilir.


Gümrah'ın çalışmalarında sanatın bu anlamlı sürecini apaçık görebiliriz. Önceki resimlerinde sanatsal deneyim ve birikimlerini yansıtan özgün kompozisyonlarında; Soğan-sarımsak çiçeği, çakır diken gibi bitkilerin her biri tuval yüzeyinde sözü edilen kompozisyonların temel elemanı haline dönüşmüştü. Son çalışmalarında ise; Tuval yüzeyine uygulanan fon üzerinde yer alan renk tuşları dokusal yapıya, dokular sistemli bir örüntüye ulaşırken oluşturulan plastik etkili zeminlerde akrilik boya tekniğinin kendine özgü sorunlarının uzun çalışmalar sonunda aşıldığını ve ulaşılan yeni sanatsal dilin, üretiminin itici gücü haline dönüştüğü gösteriyor.


Gümrah; resimlerini işte bu plastik yapısı oldukça kaliteli zeminler üzerinde "Çakır diken" objesinden hareketle oluşturduğu farklı kompozisyonlarını görebiliyoruz. Bu resimlerin bir kısmı denge dengeleme edinimini anlatmaya çalışırken bazı resimleri ise yaşam döngüsünü, barışı, birlikteliği, birlikte yaşamayı ve yükselişi anlatan kompozisyonlardan oluşmaktadır. Sanatçı çalışmalarında hep yaptığı gibi sanat dünyasında yeni sayılacak üçgen tuval formunu resim altyapısında kullanıyor. Dörtgen ve Üçgen yüzeyleri farklı geometrik şekillerle bölümleyerek noktasal boyama ile oluşturulan zemin dokuları üzerine yine doğadan aldığı bildik kendisine ait olan formları kompoze ediyor.


Bu kompozisyonlardaki öne çıkan küresel yabani dikensi formlar, insan yaşamında önemli yer tutmayan ama aslında var olan organik doğa güzelliğinin sezilerek, duyarlılığa yönelik güçlü bir bağla estetik boyuta taşınıyorlar. Doğadaki oluşumundan ayrıştırılan bu yabani bitki formları, duyularla kavranabilen istendik fonksiyonların aracı olarak tuval yüzeylerinde estetik elemana dönüştürülerek "evselleştiriliyorlar".


Resmedilen bitkilerin doğada olana benzemesi bir bakıma düzen ve anlam bütünlüğüne katkı sağlıyor. Ayrıca gerekli olmayanların ayıklanması kendine özgü kuruluş içinde vurguları güçlendiriyor.


Bir resim objesine dönüşen bu yabani çiçek formlarının farklı renklerde, farklı dokusal zeminler üzerinde sıralanması, kümelenmesi bir araya getirilmesi bireysel iç düzen ve sükunetin bir aracı niteliğindedir. Yüzeyde oluşturulan bu diziliş ve kümelenişler yine de doğa ve nesnellik ilgisini tamamen ortadan kaldırmaz. Ancak, ışık ve renk oyunlarıyla yüzey, kütle ve derinlik farklı bir anlam kazanır. Her form kendisine hareket özelliği katan ayrıntılarla ve bütünle olan ilişkilerinde aritmetik-geometrik bir çoğalış gösteriyor. Bu çoğalışta yinelenen tekrarlar, Gümrahın resimlerinde kompozisyon bütünlüğünün ve armonik yapının sağlamlığı ve dinamiği haline dönüşüyor. Eserlerdeki küresel imgeler, kendi başlarına ve kompozisyon kurgusu içinde bir bütün olarak, sanatçının yüklediği daha toplumsal bir simgesel anlamı da oluştururlar.


Sonuç olarak Gümrah, düşüncesinde, özünde, renk kurgusunda, tekniğinde ve diğer unsurlarda ifadesini bulan bireysel farklılaşma ile mevcutların dışına çıkıyor, sanat arenasında tek olma iddiasını sürdürüyor.


Himmet GÜMRAH
Kasım 2015