Online members    
Online members :
Online guests :
» Art Competitions » Art Announcement Detail  
Google In pages
DETAIL

5. Uluslararasi AKSA FOTOFEST Fotograf Yarismasi (Son Basvuru: 15 Aralik 2020)
 


AKSA FOTOFEST 2020 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

5. ULUSLARARASI AKSA FOTOFEST FOTOĞRAF YARIŞMASI


1. AMAÇ


Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Aksa Enerji) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen fotoğraf yarışmasının amacı, Kıbrıs insanının enerjisini büyülü sanat fotoğrafları ile evrensel bir boyuta taşımak ve farklı sanatçıların eserlerini bir arada sergileyerek sanat ortamına değer katmaktır.

 

2. KONU


1. İnsan Portreleri
2. Sağlık ve Umut
Farklı fotoğraf tarzı ve teknikleri kullanarak konuların önemini ve değerini simgeleyen fotoğraf kareleri yarışma kapsamındadır.

 

3. KATILIM KOŞULLARI


3.1. Kazancı Holding ve/veya Aksa markalı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya icra kurulu üyesi olarak ya da direktör ve üzeri pozisyonlarda görev yapan yöneticiler ile seçici kurul üyeleri
ve birinci dereceden yakınları dışında her birey yarışmaya katılabilir.
3.2. Katılım ücretsizdir.
3.3. Katılımcılar, yarışmadaki her iki konuya renkli ve/veya siyah-beyaz olmak üzere fotoğraf gönderebilirler.
3.4. Daha önce başka herhangi bir yarışmalı sergide ödül veya sergileme almış fotoğraflar yarışmaya gönderilemez. Bu madde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs ve yurt dışından
yarışmaya katılacak tüm adaylar için geçerlidir. Örneğin, Kıbrıs'ta düzenlenen herhangi bir yarışmada ödül veya sergileme almış bir fotoğrafın yarışmaya gönderilmesi yasaktır. Benzer şekilde, Türkiye'de düzenlenen ulusal yarışmalara katılan bir yarışmacının ödül veya sergileme almış bir fotoğrafını yarışmaya göndermesi kabul edilemez. Aksi bir durumun tespiti halinde kazanılan ödül/sergileme iptal edilir ve yerine başka fotoğraf konulamaz, aynı yarışmacı Aksa Fotofest'e katılım hakkından bir yıl men edilir.
3.5. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, FIAP geleneksel fotoğraf (traditional photo) tanımına uygun olmalıdır. Geleneksel fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın
gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz. Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP'ın siyah-beyaz (monochrome) tanımına uygun olmalıdır. FIAP monochrome (siyah-beyaz) ise koyu griden (siyah), açık griye (beyaz) dönen siyah-beyaz bir çalışma olup çeşitli gri tonları ile bir monokrom çalışmayı ifade eder. Tamamen tek renkle yapılmış siyah-beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer ve böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir.
Yarışmaya gönderilen eserlerde, fotoğrafın orijinal özelliğini bozmayacak kadrajlamalar, kontrast, aydınlık ve renk ayarları kabul edilecektir.
Seçici Kurul, gerekli gördüğü takdirde katılımcıdan yarışmaya gönderdiği fotoğrafların orijinal veya ham halini talep ederek, yarışmaya verilen eseri karşılaştırarak nihai kararını verir.
3.6. Seçici Kurul kararları kesindir. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek Seçici Kurulu yanıltmaya yönelik müdahale ve
değişiklik yapanlar, kural ihlali suçu işler ve elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
3.7. Her katılımcı yarışmaya her iki konu için en az 2 (iki), en fazla 4 (dört) eser gönderebilir.
3.8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcıların bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği saptandığı durumda elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları kendilerinden geri alınır.
3.9. Yarışmaya sadece dijital eserler kabul edilir. Yarışma başvuruları www.aksaenerjikibris.com adresinde yer alan başvuru formu aracılığıyla yapılır.
3.10. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, dijital olarak jpeg ve sRGB formatında, 40x60 cm boyutlarında ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
3.11. Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı ve/veya işaret bulunmamalıdır. Katılımcılar, teslim edecekleri fotoğraflara dosya adı
olarak, 7 (yedi) rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin ismini yazmalıdır (Örnek: 1234567 - Gülüş). Katılımcılar tüm fotoğrafları için tek bir rumuz kullanmalıdır. Oluşturulacak rumuz, katılımcıların T.C. kimlik numaraları, adresleri ve cep/ev telefon numaraları ile birebir benzerlik göstermemelidir.
3.12. Katılımcılar aday göstermek istedikleri eserlerini 10. maddede belirtildiği şekilde adlandırdıktan sonra bir dosya aktarım linkine yükleyerek (Örneğin WeTransfer, Google Drive, Dropbox) dosya indirme linkini www.aksaenerjikibris.com adresindeki başvuru formunda ilgili alana kopyalamalıdır.

 

4. TELİF HAKKI


4.1. Yarışmada ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Aksa Enerji'ye ve eser sahibine ait olacaktır.
4.2. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler, bütün telif haklarıyla Aksa Enerji tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Aksa Enerji, ödül ve sergileme alan tüm eserleri; etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde, dilediği yerde kullanma, görsel olarak yayınlama, hediye etme, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde satışını yapma, satışından elde edilen gelirleri bir derneğe bağışlama, hibe etme ve medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismini belirtmek suretiyle tüm telif haklarına sahip olacaktır.
4.3. Yarışmaya katılan katılımcılar, şartnamede yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılır.

 

5. YARIŞMA TAKVİMİ


Yarışma Başlangıç Tarihi: 25 Ekim 2020
Fotoğrafların Son Teslim Tarihi: 15 Aralık 2020
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 25 Aralık 2020
Ödül ve sergileme alanların listesi, e-mail, yazılı basın, sosyal medya kanalları ve Aksa Enerji Kıbrıs web sitesi vasıtasıyla duyurulacaktır. Sergi ve ödül törenine ilişkin detaylar pandemi koşullarına göre kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

 

6. SEÇİCİ KURUL


Seçici Kurul toplanması ve oluşumu hakkında basına bildiri yapılacaktır.

 

7. DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL


7.1. Etkinliğe gönderilecek eserleri Seçici Kurul, ön eleme ve ardından yapacakları puanlama yöntemi ile değerlendirecektir.
7.2. Kurul, sergiye katılan tüm eserler arasından bir tane Aksa Özel Ödülü'ne layık eseri seçer ve bu eser diğer başarı ödülleri alanlardan farklı olur. Aksa Özel Ödülü 5.000 (Beş Bin) TL'dir.
7.3. Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden her konu için 2'şer tane olmak üzere toplam 4 (dört) eser "Başarı Ödülü" alır. Her bir başarı ödülü 2.000 (İki Bin) TL'dir.
7.4. Kurul, değerlendirme sonucunu iki nüshadan oluşan bir "Değerlendirme Tutanağı" ile kaydeder. Bu tutanak, Kurul üyelerince imzalanır.
7.5. Yarışmada sergileme alan tüm katılımcılara, sergi açılışında katılım belgesi verilecektir.

 

BAŞVURU FORMU İÇİN KLİKLEYİNİZ 

 

 http://www.aksaenerjikibris.com/Aksa-Fotofest-Basvuru-Formu