Online members    
Online members :
Online guests :
» Art Competitions » Art Announcement Detail  
Google In pages
DETAIL

Artantakya 2022 Genc Yetenekler Sanat Yarismasi
 

 

ArtAntAkyA Online Contemporary Art Fair tarafından genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla, üniversitelerde öğrenim gören (lisans ve lisansüstü) genç sanatçı adayların katılabildiği yarışma başvuruları başladı. Ulusal çapta yapılan yarışmaya ülkenin birçok üniversitede öğrenim gören veya mezun olan gençler katılabilir.

"Artantakya, genç yetenekler 2022" yarışması ile üniversitelerde öğrenim gören (lisans ve lisansüstü) genç sanatçı adaylarını destekleyerek özendirmek, yeni ürünler ortaya koymalarını sağlamak, birçok kalıpları, dogmaları ve açmazları sorgulamaları, yaratıcı düşüncelerle özgün ve öncül sanat eserleri üretmelerini amaçlamaktadır.

KATILIM: Yarışmaya, · Resim, · Heykel, · Seramik, Cam · Fotoğraf, · Özgün Baskı, · Yerleştirme (Enstalasyon), · Video art İle katılım sağlanabilir. Katılımcı, bu yarışmaya en az 3 eser gönderecekler. Seçici kurulun yapacağı değerlendirmeler sonucunda her katılımcının bir özgün eseri sergilenecektir. Ancak Seçici Kurul özel durumlarda birden fazla eseri sergilemeye değer bulabilir

Konu: Serbest Teknik: Serbest düzenlenen yarışmanın SEÇİCİ KURUL: Prof. Dr. Ahmet Şinasi İşler - Bursa Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Deniz Çobankent - Heykeltıraş, Doç. Dr. Meysem Samsun - İnönü Üniversitesi, Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu - Selçuk Üniversitesi