Online members    
Online members :
Online guests :
» Art Competitions » Art Announcement Detail  
Google In pages
DETAIL

Kultur ve Turizm Bakanligi - Genc Sanat: 4. Guncel Sanat Proje Yarismasi
 

GENÇ SANAT: 4. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başvuru Başlangıç Tarihi
01.03.2018 00:00
Başvuru Bitiş Tarihi
30.04.2018 00:01

“GENÇ SANAT: 4. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI”

"Kapıları Aralamak"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla “Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenecektir. 

Söz konusu yarışma neticesinde gerçekleştirilecek olan sergi, seçici kurul tarafından yarışmanın kapsamına uygun olarak seçilerek sayısı belirlenecek olan eserlerden oluşacaktır. 

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2017-2018 öğrenim yılı içerisinde mezun olan tüm T.C. vatandaşı sanatçılara açıktır.
 • Lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisansüstü eğitimine farklı fakülte/ enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarının fotokopilerini beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 • Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler.
 • Yarışma bireysel ya da grup (en fazla 3 kişi) katılımına açıktır. Yarışmacıların grup halinde katılması ve başarı ödülü/mansiyon/sergileme alması durumunda grup üyelerine başarı veya katılım belgesi ayrı ayrı verilecek olup; para ödülü ise paylaştırılacaktır.
 • Her katılımcı/grup daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son iki (2) yıl içerisinde üretilmiş bir (1) adet eseri ile yarışmaya katılabilir. 
 • Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye  (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki (2) m’yi, video eserlerin süresi ise üç (3) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 • Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
   

 

• Başvuruda orijinal eser kabul edilmemektedir. Yarışma, çevrimiçi başvuru sistemine göre yapılacağından esere ait alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.  

• Yarışmaya katılım sağlamak için, 01 Mart-30 Nisan 2018 tarihleri arasında yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) başvuru aşamaların eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir.

• Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra gerekli belgeleri ve eser görsellerini yükleyeceklerdir.

• Yarışmaya katılmak için, Bakanlıkça daha sonra bildirilecek yarışma web sayfası üzerinden çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak 04 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ Ankara adresine iadeli taahhütlü posta/ özel kargo yoluyla veya şahsen göndermeleri/teslim etmeleri gerekmektedir.

• Belirtilen adres dışında farklı adreslere teslim edilen başvuru formları reddedilecektir. Posta/kargo ile gönderilecek başvuru formlarında esas olan, belirtilen son teslim tarihine kadar başvuru formunun posta/kargoya verilmiş olmasıdır. Belgenin son başvuru tarihinden önce gönderildiğinin posta/kargo hizmet sağlayıcısı tarafından zarf/dosya üzerinde açık bir şekilde belirtilmiş olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

• Tüm kargo ve posta masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. 

 

• Katılımcıların başvuru dosyalarında nüfus cüzdanı (kimlik) fotokopisi ile eğitim gördükleri üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesi, 2017-2018 eğitim yılı içerisinde mezun olanların ise diploma/geçici mezuniyet belgesi yer almalıdır.

• Eser/proje görsellerinin çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır. 

• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler katalogda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerin düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.

• Video Sanatı, dijital sanat, işitsel sanat ve performans gibi çağdaş sanatın diğer alanlarında katılanlar ise video ve ses dosyaları jenerik hariç üç (3) dakikayı aşmayacak şekilde dublajı yapılmış, ses müzik ve efektleri 5+1 ses sisteminde kaydedilmiş ve uygun hale getirilmiş  (mikslenmiş olarak) Full Hd PAL 16:9 (1920x1080) renk kayıpsız MOV, MP 4 veya AVI formatında hazırlanmalıdır.   

• Sisteme yüklenecek “Portfolyo”da; resim, heykel, fotoğraf, seramik, karışık teknik, grafik, baskı vb. alanlarda katılanların eğer var ise önceki dönemlere ait en fazla üç (3) görseli (pdf olarak); video ve ses dosyaları ile katılanların ise önceki dönemlere ait bir (1) video eseri olması yeterlidir. 

• Şayet başvurulan eser/projelerde özel bir kurgu/kuruluma gerek duyuluyorsa; dosyada eserlerin mekân içindeki yerleşimlerini gösteren cepheden ve kuşbakışı çizimleri veya fotoğrafları ile eserlerin ağırlıkları, ölçüleri, kurulumunda kullanılacak gereçler ve diğer tüm bilgilerin de yer alacağı bir metin (pdf olarak) “eser görselleri” alanına yüklenmelidir. 

• Sisteme yüklenecek eserlerin uygun resim veya ses niteliği taşıması eseri en iyi şekilde yansıtması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır.

• Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Bakanlık tarafından sistemden silinecektir. 

 

• Seçici Kurul, 5 (beş) sanatçı/ akademisyen ve 2 (iki) Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır. 

• Yarışmanın Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (30 Nisan 2018) sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

• Seçici Kurul; değerlendirmeyi 2018 yılı Mayıs ayında çevrimiçi ortamda yaparak başarı ödülüne, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserleri belirler ve sergiyi oluşturur.

• Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser görselleri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.

• Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirilmesi aşamasında, başvuruları temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir. 

• Seçici Kurul ödül sayılarında değişiklik yapabilir, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

 

• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon veya sergileme alan eserler sergilenmeye hazır şekilde, daha sonra Bakanlıkça ilan edilecek olan sergi mekânına elden teslim edilecektir. 

• Kargo veya posta ile gönderilen eserler kabul edilmeyecektir. 

• Katılımcılar, eserlerinin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin edeceklerdir.

• Katılımcı tarafından kurulması gereken eserler, Bakanlıkça ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlanarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığına bu konuda sorumluluk almayacaktır.

 

Başarı Ödülü, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek, 2018 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır. 
Sergide yer alan eserler, sergi katalogu ile belgelenecek olup sergi tarihi ve yeri daha sonra Bakanlığımız resmi internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr, www.kulturportali.gov.tr) duyurulacaktır.

 

Yarışma kapsamında; 

Başarı Ödülü (10 adet) 9.000.- TL + Başarı Belgesi

Mansiyon  (10 adet) 3.500.- TL + Başarı Belgesi

Sergileme 750.-TL+ Katılım Belgesi verilecektir.

• Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

• Başarı ödülü ve mansiyon alan yarışmacıların eserlerinin sergide yer alması zorunludur. Aksi halde yarışmacının para ödülü ile başarı belgesi Bakanlıkça iptal edilecektir.

• Başarı ödülü ve mansiyon alan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir. 

• Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2018 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

 

Sergi mekânı ve eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, seçici kurul değerlendirmesinden sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

 

• Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

• Ödül, mansiyon ve sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

• Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

• Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.

• Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığınca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

• Ödül, mansiyon veya sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama tarihi, Bakanlığımız resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

• Katılımcı eserini kendisi teslim alamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben yazılmış, eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim alan kişinin kimlik fotokopisini verecektir. 

• İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.

 

• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir. 

• Katılımcılar; çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak ve eser görsellerini yüklemekle şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

• Başvuru, yarışmacının çevrimiçi başvuru sonrası, sistemde oluşturduğu başvuru formunun ıslak imzalı olarak belirtilen adrese intikal etmesi ile tamamlanmış sayılır. 

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerlidir.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü  
Adres:    Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Hipodrom-ANKARA
İrtibat Kişileri: Sıdıka YILMAZ - Berrak AYDEMİR- Başar ÇAVUŞOĞLU                    
Telefon: + 90 312 384 42 00/160 • Fax : + 90 312 384 22 07
Web: www.guzelsanatlar.gov.tr • E-posta : guzelsanatlar@kulturturizm.gov.tr

ImO