Online members    
Online members :
Online guests :
» Art Competitions » Art Announcement Detail  
Google In pages
DETAIL

Siemens Art - Borders Orbits 18 (Deadline: 6th May)
 
 

İş bu ticari elektronik ileti 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakındaki Kanunun 6. Maddesi kapsamında
esnaf ve tacirlere yönelik olarak gönderilmekte olup önceden izin alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Benzer konularda mail almak istemiyorsanız tıklayınız.

Sıemens Sanayi Ve Ticaret A.Ş. - 02164592000 - Yakacık Caddesi No. 111, 34870 Kartal, İstanbul
Siemens - 0770003745400018 

Bu mesaj size, euro.message aracı hizmet sağlayıcısı tarafından iletilmiştir.