Online members    
Online members :
Online guests :
» Art Competitions » Art Announcement Detail  
Google In pages
DETAIL

Türkiye Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması 2015 (Son başvuru: 29.05.2015)
 
Dereceye girenlere,Ekonomi Bakanlığı'nca yapılacak değerlendirmede,2 yıl yurt dışında eğitim imkanı verilebiliyor...


Türkiye Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması 2015

 

Denizli İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği toplam 25 bin TL para ödüllü yarışmanın teması;"Rüya ve Düşler"

 

Türkiye genelinde geniş bir sektör olarak var olan, ancak bilinmeyen ev ve plaj giyimi sektörünü güçlendirmek, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmak ve teşvik etmek, sektörün rekabet gücünü yükseltmek, ev ve plaj giyimi sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, ihraç edilebilir ürün çeşitliliğini arttırarak ihracatçı firmaların rekabet gücünü desteklemek amacıyla,toplam 25 bin TL para ödüllü Türkiye Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması düzenlendi ve yarışma teması da "Rüya ve Düşler" olarak belirlendi.

 

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından;ulusal ölçekte, toplam 2 kategoride düzenlenen Türkiye Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'na başvurular başladı, en son dosya gönderme tarihi de, 29.05.2015 saat 17.00 olarak açıklandı.

 

TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı KOCASERT,tanıtım toplantısına katıldı

 

Bu arada,yarışmanın Denizli'de DENİB Konferans Salonunda yapılan tanıtım toplantısına,TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman KOCASERT,Tasarım Yarışma Komitesi Başkanı Murat TOSUNOĞLU,Rönesans Ajans'ın sahibi ve yarışmanın organizatörü Akif ÖRÜK,Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Nuray KARŞICI ve ünlü moda tasarımcısı Simay BÜLBÜL katılarak birer konuşma yaptı.Toplantıda DENİB Tasarım Yarışması Komite üyeleri İsa DAL ve Bekir Serdar MUTLUBAŞ da hazır bulundu.


Yarışma kategorileri

 

1- Ev giyimi (Bornoz, rahat günlük ev kıyafetleri, gecelik, pijama vb.), 2- Plaj giyimi (Mayo hariç, mayo üzerine giyilebilen her türlü kıyafet ve beraberindeki aksesuarlar). Her bir tasarımcı, yarışmaya;1 bayan= ev giyimi,1 erkek = ev giyimi,1 bayan= plaj giyimi ve 1 erkek= plaj giyimi olmak üzere, genel konsept içinde 4 çizim sunması gerekiyor.

 

Katılım koşulları

 

a- Türkiye veya KKTC vatandaşı olmak, b-En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c-18 yaş üzeri gerçek kişiler. (Yarışmaya grup halinde katılım sağlanamaz),d-Daha önce herhangi bir ev ve plaj giyimi tasarım yarışmasında dereceye girmemiş olmak,

 

e-Denizli İhracatçılar Birliğinin herhangi bir çalışanı, jüri üyelerinin yakınları veya jüri üyelerinin çalıştığı kurumlardan bir kişi yarışmaya katılamaz.

 

(Yarışmacılar, yukarıdaki şartlara uyan belgeleri sunmakla yükümlüdür.)

 

Yarışma yükümlülükleri

 

1-Yarışmaya katılan her proje için "Özgünlük" şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin vb. daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler vb. Türk Patent Enstitüsü'nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır.

 

2-Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır.

 

3 -Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

 

4-Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar,değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

5- Yarışmaya başvuran projelerin daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 

6- Başvuru formunun kişi tarafından imzalanması veya firma tarafından kaşelenmesiyle birlikte, bu form, yarışmacı ve DENİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

 

7. Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında DENİB'den hiçbir talepte bulunamazlar.

 

8- Jüri üyeleri, DENİB tarafından oluşturulacak olup, DENİB zorunlu hallerde, jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır.

 

Teknik şartlar

 

Katılımcılar başvuru dosyasında yarışmanın ilk elemesinde çizim (desen ) ve çizimlerine ilişkin görsellerin yer aldığı CD'ye yer vermelidir. Finale kalan yarışmacılardan dikili ürünler daha sonra ayrıca talep edilecektir.

 

Yarışmacıların proje dosyalarında bulunması gerekenler

 

· Yarışmacılar, başvuru evraklarını ve tasarımlarını 50cm x 70cm ölçüsünde proje çantası içinde kapalı olarak teslim edeceklerdir. Karton-plastik dışında proje çantası kullanılmayacaktır. Aksi takdirde kaybolacak evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.

 

· Belirtilen özelliklerde hazırlanmış tasarımlara ilişkin çizimler ve gerekli görülmesi halinde kullanılacak kumaş veya aksesuara ilişkin örnekler. (Her yarışmacı 2 kategoriden 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere, toplam 4 çizim sunmak zorundadır.)

 

· Her çizimin arkasına sağ üst köşeye başvuru yapılan kategorinin adı ve rumuz yazılmalıdır. Sunum paftalarında rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz bulunmamalıdır.

 

· Kavramsal Yaklaşım; sunum dosyasında, yarışmacının, tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklama olması gerekmektedir.Bu açıklama tercih doğrultusunda fotoğraf, kısa film ya da yazı şeklinde hazırlanabilir.

 

Proje dosyası içinde sunulması gereken belgeler

 

İnternetten temin edilecek yarışma katılım formu ve taahhütname,kimlik belgesi örneği,son mezun olduğu okula ilişkin öğrenci kimlik fotokopisi/mezuniyet belgesi veya iş yerinden alınan çalışma belgesi,özgeçmiş, tüm belgeler (taranarak veya Office Dosyası Formatında) ve tasarım, renkli fotoğrafıyla ve tasarım şeklinin JPG formatında bir CD'ye kaydedilmiş haliyle birlikte sunulmalıdır. Taranmış ya da Office dosyası formatında örnekleri, CD'ye kaydedilerek, söz konusu CD zarf içinde eklenmelidir. Kapalı kimlik zarfının üzerine rumuz yazılarak kapatılmalıdır.

 

Değerlendirme esasları

 

Tasarımcının yaratıcılık düzeyi, tasarımın özgünlüğü ve yeniliği, ürün tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği, ürün tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu, ürünün katma değerini arttırıcı ve teknik özelliklerini geliştirici özelliği, ihraç edilebilir ve günlük hayatta giyilebilir olma özelliği,ürünün yarışma genel konseptine uygun olması, kullanılan aksesuarların tasarımlarla uyumu.

 

Yarışma şartnamesi, katılım formu, taahhütname www.evveplajgiyimiyarismasi.com  sitesinden temin edilebiliyor.

 

Yarışma sunum dosyaları elden, posta veya kargo ile en geç 29.05.2015 tarihi saat 17.00'ye kadar, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) (Ankara Yolu Üzeri 10. Km. 246 Sok. No:8, E mail: arge@denib.gov.tr, tel: 0 258 274 66 88,Faks: 0 258 274 72 22, Akkale DENİZLİ) adresine teslim edilecektir.

 

Yarışmacılardan istenilenler

 

Türkiye Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışmasına katılmak için gerekli çizim ve anlatım kuralları, aşağıda sıralanmıştır;

Başvuru:Her yarışmacı,yarışmaya www.evveplajgiyimiyarismasi.com web sitesinden temin edecekleri "Yarışma Şartnamesi"ni okuduktan sonra, "Başvuru Formu"nu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurup imzalayarak katılabilir."Başvuru Formu" 29.05.2015 tarihine kadar elden veya kargo ile gönderilecektir. Başvuru formunun ekinde TAAHHÜTNAME, MEZUNİYET veya KİMLİK FOTOKOPİSİ olmalıdır. Ayrıca formun sağ üst köşesine rumuz eklenmeli; yarışma ve yarışmacı kategorileri belirtilmelidir. Rumuz herhangi bir sayı veya harften oluşabilir.

 

Yarışma takvimi

 

Yarışma son başvuru tarihi 29.05.2015, ön eleme 02.06.2015, finalist bilgilendirme toplantısı 13.06.2015, atölye çalışmaları 22.06.2015,atölye çalışma sonlandırılması ve genel fiting 18.08.2015,ödül töreni Eylül 2015.

 

Tasarımların teslim yeri Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) adresidir.Posta yüzünden meydana gelen gecikmelerden DENİB sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

Yarışma sonuçları ilanı ve ödüller

 

Ön elemede seçilecek 10 asil finalist ile 13.06.2014 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Finalistler 18.08.2015 tarihine kadar dikilmiş nihai ürünlerini sunacaklardır. Dereceye giren katılımcıların isimleri, ödül töreninde açıklanacaktır.

 

Dereceye giren tasarımlar, DENİB arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar DENİB'in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.

Birincilik ödülü:10.000 TL ikincilik ödülü: 7.000 TL, üçüncülük ödülü: 5.000 TL, jüri özel ödülü : 3.000 TL.Tasarım Yarışmasında dereceye giren yarışmacılardan, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında Bakanlık tarafından uygun bulunacak kişilere, 2 (iki) yıl süre ile yurtdışında eğitim imkanı verilebilecektir.(Söz konusu eğitime ilişkin detaylar 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Uygulama Usul ve Esasları kapsamında belirlenir.)