Online members    
Online members :
Online guests :
» Art Competitions » Art Announcement Detail  
Google In pages
DETAIL

"BAKIRKÖY'DE ZAMAN" FOTOĞRAF YARIŞMASI (Son Başvuru: 31 Ocak 2014')
 

"BAKIRKÖY'DE ZAMAN"

FOTOĞRAF YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

A) KATILIM ŞARTLARI ve TELİF:

 

1. Yarışma: secici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları ile BASAD Yönetim ve görevlileri ve Sponsor firma FUJIFILM Dış Ticaret A.Ş. yetkilileri dışında, Bakırköy'de yerleşik ve tüm fotoğrafçılar ile fotoğrafa gönül verenlerin katılımına açıktır.

 

2. Yarışma Siyah-Beyaz ve Renkli olarak iki kategoride düzenlenmiştir. .Yarışmacıların, belirtilen kategorilerin birine veya her ikisine başvurabilirler. 31 Ocak 2014'ten sonraki katılımlar değerlendirilmeyecektir.

 

3. Bakırköy'ün kendine özgü kimliğini ortaya koyacak ve Bakırköy'ü anlatan fotoğraflar, Siyah+Beyaz veya Renkli kategoride 20cm X 30cm ölçülerinde baskı (tab) şeklindeki müracaatlar kabul edilecektir.

 

4. Her fotoğrafçı, her iki kategori için de en fazla (4) dört çalışmayla yarışmaya katılabilecektir.

 

B) FOTOĞRAF BOYUTLARI:

 

1. Kısa kenarı 20 cm uzun kenar 30 cm (20x30) siyah+beyaz veya renkli (tab) baskı olacaktır.

 

2. Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmayacaktır.

 

3. Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında, Bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veyahut olmayan bir nesne, obje fotoğraflara eklendiği veya çıkarıldığı takdirde bu çalışmalar değerlendirilmeyecektir.Fotoğraflar tamamen natürel olmalıdır.

 

4. Daha önce, başka yarışmalara katılarak, ödül ya da mansiyon almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

 

5. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

 

6. Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 

C.FOTOĞRAFLARA VERİLECEK İSİM VE RUMUZ:

 

1. Fotoğraflara verilecek isim (5) beş rakamdan oluşacaktır.

 

2. Katılımcı, gönderdiği çalışmaların tamamen kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını ve diğer sair hususlar ile birlikte kabul, beyan, ve taahhüt eder.

 

D. ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:

 

1. Fotoğraflar siyah-beyaz baskı veya renkli baskı (tab) şeklinde olacaktır. Fotoğrafların sayısal biçimleri sergi baskısında kullanılmak üzere kısa kenarı 2400 pixel ve 300 dpi olmak üzere jpeg formatında yüksek sıkıştırma kalitesinde (12) bir CD/DVD'ye kaydedilmelidir. CD/DVD'ye kayıt Başvuru Formu'ndaki sırada ve adda olmalı; CD/DVD'nin üzerine sadece Rumuz yazılmalıdır.

 

2.Seçici kurulun değerlendireceği eserlerin arka yüzünün sağ alt köşesine katılımcı rumuzu yazılacaktır.Zarfın üzerine sadece katılımcının (5)rakamlı Rumuzu yazılacaktır.

 

3. Katılımcı ismi yazılı olan zarflar yarışma dışı bırakılacaktır

 

4. Katılım formu, şartname, sonunda olup, katılımcı tarafından eksiksiz olarak doldurulup çalışmalar kapalı bir zarfa konulacak zarfın üzerine BASAD 1. FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIMI İÇİNDİR ibaresi ile katılımcının (5) rakamlı katılım RUMUZ'u yazılacaktır. Bu zarf çalışmalarla birlikte ayrı bir zarfa konacaktır.

 

5. Bu zarf, başka bir zarfa konulup ağzı kapatılarak, aşağıdaki adrese elden teslim edilecek, postayla veya kargo ile de teslimat son katılım tarihi ve saatine göre gönderilecektir.

 

6. Posta ve kargo ile gönderilen çalışmaların, yolda kaybolması veya zamanında yarışma sekreterliğine ulaşmamasından BASAD yönetimi ve yarışma düzenleme komitesi sorumlu tutulamaz. Sorumluluk göndericiye aittir.

 

7. Yarışmaya katılmak ücretsizdir.

 

8. Gönderilen fotoğraflardan dereceye girenler, mansiyon alanlar ve sergilenmeye layık görülenler dışındaki çalışmalar sahiplerine iade edilecektir.

 

9. Dereceye giren, mansiyon alan ve sergilenmeye layık görülen çalışmalara ait fotoğraflar geri gönderilmeyecektir. BASAD arşivinde saklanacaktır.

 

10.Dereceye giren, mansiyon alan ve sergilenmeye layık görülen çalışmalara ait fotoğrafların yayım, telif, ve kullanım hakkı BASAD ve sponsor firma FUJIFILM Dış Ticaret A.Ş. ye ait olacaktır.

 

11. Dereceye giren, ödül veya mansiyon olan çalışmalar, BASAD ve sponsorfirma FUJIFILM Dış Ticaret A.Ş. tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtmek koşulu ile kullanılır.

 

12. Yarışmada dereceye giren ve ödül verilen ve sergilenmeye layık görülen fotoğrafların sahiplerine verilen ödülden başka herhangi bir nam altında, bedel, telif hakkı veya maddi, manevi talep, ileri süremeyeceklerini gayri kabul-i rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

13.Yarışmaya katılan yarışmacılar, açıklanan ve belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır.

 

14. Ödül alanların yanı sıra tüm katılımcılara BASAD "Kültüre Katkı Belgesi" verilecektir.

 

15. Ödül alan fotoğrafların baskıları sponsorluk kapsamında FUJIFILM tarafından gerçekleştirilecektir.

 

16.Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğrafların sergi baskılarının alt kısmına BASAD ve FUJIFILM logoları işlenecektir.

 

E. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

 

1. Yarışma sonuçları basın yoluyla ve BASAD internet ve sponsor firma FUJIFILM Dış Ticaret A.Ş.nin internet sitesinden 3 Mart 2014 tarihinde ilan edilecektir.

 

2. Dereceye giren katılımcıların ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcı eserlere layık görülen sıra seçici kurulun takdiri ile belirlenir.

 

3. Seçici kurul tarafından dereceye layık görülen bir fotoğraf bulunmadığı taktirde bu sıra boş bırakılacaktır.

 

BAŞVURU ADRESİ

 

(BASAD)

Bakırköylü Sanatçılar Derneği

Bakırköy Kültür ve Sanat Konağı

İstanbul Cad. No:38 Bakırköy/İstanbul

 

0212 570 45 95 - 572 62 60

basad@basad.org.tr / www.basad.org.tr