Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Sanat Yarışmaları » Duyuru Detay  
Google Sitede
DUYURULAR

1. Istanbul Suadiye Rotary Klubu - IFSAK Uluslararasi Fotograf Yarismasi (Son Basvuru: 17 Ocak 2021)
 

 

DETAYLI BİLGİ ve KATILIM İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE KLİKLEYİNİZ

 

 https://tr.suadiyerotary.org/photo-contest-1 

 

 

KATILIM KOŞULLARI:

 

Yarışma, PSA ve FIAP kurallarına uygun olarak yürütülecektir.

 

Yarışmaya katılmadan önce yarışma kurallarını ve koşullarını ve talimatları dikkatlice okuduğunuzdan emin olunuz. Lütfen yarışmaya gönderdiğiniz fotoğrafların kriterleri karşıladığından emin olunuz.

 

Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanı, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

 

Katılımcılar, yarışmanın her bir bölümüne 4 (dört) fotoğrafa kadar girebilirler. Aynı fotoğrafın veya aynı fotoğrafın renkli ve / veya siyah-beyaz sürümleri birden fazla bölüme gönderilemez.

 

Katılımcılar dijital fotoğrafların yanı sıra analog fotoğraflarda taranan görüntülerle yarışmaya katılabilirler. Girişler, fotoğrafik emülsiyonda katılımcı tarafından yapılan veya dijital olarak elde edilen fotoğraflar (ışık hassasiyeti ile nesnelerin görüntü yakalamaları) olarak ortaya çıkmalıdır.

 

Bir görüntünün birden çok bölümdeki kabullerinin aynı "yıldız yolu" için uygun olduğu durumlarda, görüntü sadece bir bölüme görüntü girilebilir.

 

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kural ihlali yapan kişilere "TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi"nin 13. Maddesi'ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP'a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

 

TFSF tarafından kısıtlanan ve FIAP'ın kırmızı listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar. Halihazırda PSA tarafından yaptırım uygulanan hiçbir katılımcının girişleri kabul edilmeyecektir.

 

Katılımcı, bir görüntü sunması nedeniyle, işi kendisine ait olarak onaylar (Görüntüler, başkası tarafından üretilen öğeleri içermeyebilir (örneğin, küçük resim, görüntü veya başkaları tarafından internetten indirilen eser).Takma isimler kabul edilmez. Katılımcı, girdiği materyalin tamamını veya bir kısmını yarışmayla ilgili medyada yayınlanmak ve / veya sergilenmek üzere sponsorlar tarafından ücretsiz olarak çoğaltmasına izin verir. Bu, bir web sitesinde düşük çözünürlüklü yüklemeleri içerebilir. Not: Görüntülerinin çoğaltılamayacağını veya kullanılamayacağını belirten katılımcılar "Ödül almaya uygun kabul edilmezler" veya yarışmanin görsel-işitsel lerine dahil edilmezler ve yarışmanın sponsorları tarafından diskalifiye edilmeleri söz konusu olabilir. Yarışma, telif haklarının kötüye kullanımından sorumlu değildir.

 

Bölüm kısıtlamalarına tabi olan Değiştirme ve Bilgisayar Üretimi (özellikle Doğa, Fotoğraf Gezisi ve Foto Muhabirliği) görüntüler, eser sahibi tarafından elektronik olarak veya başka bir şekilde değiştirilebilir. Altta yatan fotoğrafın izleyicinin anlayabileceği bir şekilde kalması koşuluyla, görüntüleri iyileştirmek veya görüntüleri yaratıcı bir şekilde değiştirmek için ayarlamalara izin verilir. Görüntüler tamamen bir bilgisayarla oluşturulamaz ve eser sahibinin tek çalışması olmalıdır. Görüntünün tüm kısımlarının gönderilen tüm eserlerin telif hakkını elinde tutan eser sahibi tarafından fotoğraflanmış olması gereklidir.

 

Kabul edilen görsellerin yeniden kullanımı: Bir görsel PSA Tarafından Tanınan yarışmade kabul edildikten sonra, herhangi bir özdeş görsel veya neredeyse aynı görsel, medya, format veya başlıktan bağımsız olarak, gelecekteki aynı Bölüm Yıldız derecelendirmesinin herhangi bir bölümüne girilemez veya yeniden girilemez, o yarışmadaki sınıf; başka bir dile çeviri dahil olmak üzere başka herhangi bir PSA tarafından kabul edilen bir yarışmaye giriş için yeniden isimlendirilemez.

FIAP himayesi ile bir yarışmaya katılarak, katılımcı FIAP üyesi olup olmadığına bakılmaksızın, yarışmaya gönderilen fotoğrafların FIAP kurallarına ve tanımlarına göre belirlenebileceğini önceden kabul etmiş sayılacaktır. FIAP, bu araştırmayı sahip olduğu tüm imkan ve teknikleri kullanarak yapabilir. Katılımcının kendisinden talep edilen gerekli bilgileri sağlamaması, fotoğraf makinesiyle çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya sorunun çözümü için FIAP ile işbirliği yapmaması durumunda, katılımcı FIAP tarafından kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklanır ve adı her şekilde ifşa edilir. Olası araştırmaları kolaylaştırmak için yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin bozulmadan saklanması tavsiye edilir.

Organizatör, ödül alan ve / veya kabul edilen fotoğrafların orijinal dosyalarını talep edebilir.

Yarışma sonucunda tüm katılımcılar e-posta ile bilgilendirilecektir.

 

Tüm kazananların ödülleri posta ile adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüller postada hasar görür veya kaybedilirse SUADİYE ROTARY KULÜBÜ veya IFSAK sorumlu tutulamaz.

 

Yarışma herkese açıktır, ancak organizatörün bu fotoğraf yarışması kurallarına ve koşullarına uymadığını düşündüğü uygulamaları kabul etmeme hakkı vardır.

 

Bir katılımcının fotoğrafları toplu bir şekilde jüriye gösterilmeyecektir. Katılımcının dört fotoğrafı juriye her bölüm için ayrı ayrı gelecektir. Bu dağıtım sırasında fotoğrafların katılımcı tarafından gönderilme sırası dikkate alınacaktır.

 

Yarışmadan sonra fotoğraflarının yarışmalenmesini veya bir fotoğraf gösterisinde gösterilmesini kabul etmeyen katılımcılar yarışmadan elenecektir.

 

Her fotoğrafın bir adı olmalıdır. Bir fotoğraf PSA onaylı bir yarışmaya kabul edildikten sonra, fotoğraf makinasında veya fotoğrafın çoğaltılmış kopyasında veya fotoğraf PSA'nın Division Star derecelendirme sınıfında (çeviri dahil) başka bir yarışmaya başka bir isme katılamaz.

 

Aynı fotoğrafın renkli ve Siyah-Beyaz versiyonları aynı isimle adlandırılmalıdır.

 

Bir fotoğrafa "Adsız" veya "Başlıksız" veya "İsimsiz" denilemez.

 

PSA'nın Yıldız sınıflandırmasına katılacak bir fotoğraf, yarışmanın sadece bir bölümüne girilmelidir.

 

PSA, şikayetleri, şüpheli durum bildirimlerini, şartnamedeki kuralların ihlallerini gözden geçirme ve gerekirse PSA gereksinimlerine uymadığını kabul etme ve ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar. PSA ayrıca bu tür durumları FIAP'a bildirir. Katılımcı bu koşulları ve bu yarışmaya katılarak her türlü soruşturmaya yardımcı olmayı kabul etmiş sayılır.

 

KURAL İHLALLERİ:

 

FIAP:

 

FIAP patronajlı bir yarışmaya görüntülerini veya dosyalarını sunarak, katılımcı istisnasız ve itiraz olmaksızın aşağıdaki şartları kabul eder:

 

- Katılımcı FIAP üyesi olmasa bile gönderilen görüntülerin FIAP yönetmeliklerine ve tanımlarına uyup uymadığını tespit etmek için FIAP tarafından incelenebileceğini,

- FIAP'ın bu işlemler için elindeki her yöntemi kullanacağını,

- FIAP ile işbirliği yapmayı reddetme veya kamera tarafından çekilen orijinal dosyaları sunmayı reddetme veya yeterli kanıt sunmama FIAP tarafından yaptırım uygulanacaktır,

 

- FIAP düzenlemelerine uyulmamasını takiben yaptırımlar söz konusu olduğunda, katılımcının adı kural ihlallerini bildirmek için yararlı herhangi bir biçimde açıklanacaktır.

 

Nihai araştırmaları kolaylaştırmak için gönderilen dosyalarda EXIF verilerinin bozulmadan bırakılması önerilir. Herhangi bir zamanda, bir veya daha fazla görüntünün Giriş Koşullarına uymayabileceği durumlarda, bir katılımcının sunmuş olduğu girişlerin, bir yarışmanin değerlendirilmesinden önce, sırasında veya sonrasında, yarışma organizatörü veya jurinin makul takdirine bağlı olarak belirlenecek şekilde, belirtilen tanımlar da dahil olmak üzere, yarışma organizatörleri girişi yarışmadan silme ve yarışma ile ilgili kabul veya ödülleri geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Bu koşullarda ücretler kaybedilebilir veya geri ödenebilir. Katılımcı, yarışma organizatörlerinin veya jurilerin kararının nihai olduğunu kabul eder.

 

PSA:

 

Görsellerin Giriş Koşullarına ve tanımlara uygun olmasını sağlamak için, fuar organizatörleri şunları doğrulamak için makul önlemler alabilir:

 

a) görüntüler yarışmacının orijinal eseridir ve

 

b) görüntüler, bu Giriş Koşullarında belirtilen kural ve tanımlara uygundur.

 

Bu adımlar, herhangi bir katılımcının sorgulanmasını, RAW dosyalarının veya gönderilen görüntülerin orijinal görüntüsünü temsil eden diğer dijital dosyaların gönderilmesini gerektirmeyi, gönderilen bir veya daha fazla görüntünün uyumsuzluğuna dair kanıtla katılımcının karşısına çıkmasını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Giriş Koşulları (Giriş Kuralları olarak da bilinir) ve katılımcıya, yarışma organizatörünün kanıtlarını belirli bir süre içinde çürütmek için karşı kanıt sağlama konusunda makul bir fırsat sunar. Katılımcının kanıt sunmasının ardından silinmemiş veya hala sorgulanabilir olan bu tür girişler, bu Giriş Koşullarını ihlal ettiği ve reddedildiği kabul edilebilir. Bu tür girişler, olası etik ihlallerinin daha fazla araştırılması için PSA'ya gönderilebilir.

 

PSA, giriş koşullarının ihlali ile ilgili tüm şikayetleri / şüpheleri herhangi bir şekilde soruşturma, gerekli görülmesi halinde yaptırım uygulama, PSA kurallarını ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir görselin kabulünü geçersiz kılma, yarışmalara verilen yaptırımlar listesine katılımcının adını ekleme hakkını saklı tutar. ve bu tür araştırmaları FIAP ile paylaşır. Katılımcılar, Yarışmaya girme eylemiyle bu şartları otomatik olarak kabul eder ve herhangi bir soruşturmada işbirliği yapmayı kabul eder.

 

Katılımcının adına başka bir taraf görüntü gönderiyorsa, katılımcı yine de bu Giriş Koşullarına (Giriş Kuralları) uymaktan sorumlu olacaktır ve bu Giriş Koşulları ile PSA'nın Etik Beyannamesine ilişkin herhangi bir ihlal için yaptırım sonucuna muhatap olacaktır.

 

PSA Yıldız Derecelendirmeleri:

 

PSA'dan uygun Yıldız derecelendirmesi kredisi almak için, katılımcıların adlarını ve ülkelerini her yarışmada tamamen aynı şekilde belirtmeleri gerekir. Takma adlara izin verilmez. İsim değişikliği veya başka bir ülkeye taşınma durumunda lütfen PSA ile iletişime geçin.

 

PSA BİLDİRİMİ:

 

 

Bir katılımcı, bir giriş göndermek için Giriş Formunu doldurduğunda, giriş formunu doldururken bu Giriş Koşullarını okuduğunu onaylayan bir özellik görecektir. Katılımcının onaylamaması halinde, giriş gönderilmeyecektir.

 

"İşbu vesileyle FIAP belgesi 018/2017« FIAP Patronajı için şartlar ve düzenlemeler »ve FIAP belgesi 017/2017« FIAP düzenlemelerini ve kırmızı listeyi ihlal etme yaptırımları »nı açıkça kabul ediyorum». Özellikle, 018/2017 FIAP belgesinin II. Bölüm "FIAP patronajı altındaki uluslararası fotoğraf etkinlikleri kuraları"ından, bölüm II.2 ve II.3 kapsamında FIAP katılım kurallarını, FIAP düzenlemelerini ihlal eden yaptırımları ve kırmızı listeyi ele alan bölümlerden haberdarım.

 

İlgili Konudaki PSA Beyanı:

 

Ruhu her zaman gözetilmesi gereken ve PSA tarafından tanınan yarışmalarda sunulan tüm bölümler için geçerli olan sert ve hızlı bir kural vardır.

 

Konunun esenliği fotoğraftan daha önemlidir.

 

Bu, bir fotoğraf elde etmek amacıyla deneklerin canlı bir canlıyla yemlenmesi ve kuşların yuvadan çıkarılması gibi uygulamaların son derece etik olmadığı ve bu tür fotoğraflara hiçbir PSA yarışmasında izin verilmediği anlamına gelir.

 

Hava fotoğrafçılığının (uçak, helikopter ve insansız hava aracı) kullanımına ilişkin bir PSA politikası da vardır. Bu politika https://psa-photo.org/index.php?psa-policies#drone adresinde bulunabilir. Bu politikanın amacı, normal aktivitelerinde bir rahatsızlığa neden olacak veya herhangi bir birey veya hayvanın çevreleriyle etkileşime girme biçimini bozabilecek diğer bireyler veya hayvanlarla etkileşimi önlemektir. Bu yarışmaya giriş, katılımcıların bunu ve diğer PSA politikalarını kabul etmesini gerektirir.

 

Görüntülerin içeriği bu Genel Koşullara ve bu koşullarda listelenen Bölüm ve Bölüm tanımlarına uygun olmalıdır. Sadece jurilerin veya Yarışma Organizatörlerinin görüşüne göre - uygun olmayan görüntüler diskalifiye edilecektir, bu nedenle katılımcı PSA tarafından tanınan diğer yarışmalara girmeyi düşünürken sorunun farkında olmalıdır.

 

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:

 

• Ödül ve kabul alan fotoğraflar SUADİYE ROTARY arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü haber yayını, tanıtım amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile SUADİYE ROTARY'ınin olacaktır.

 

Görüntünün tüm tarafları başvuran tarafından fotoğraflanmış olmalı ve başvuran, gönderdiği tüm eserlerin telif hakkı sahibi olmalıdır.

 

Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("FSEK") ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat meydana getirdiği, başta gönderdiği fotoğraf olmak üzere her türlü eserin ("Eser") tüm haklarının tarafına ait olduğunu; Eser'in özgün bir çalışma olduğunu; mevzuat kapsamında tek başına eser sahibi olduğunu; Eser'in İstanbul Suadiye Rotary Kulübü Derneği'nin, Rotary 2420 Bölge Federasyonu'nun, İFSAK'ın ve TFSF'nin sosyal medya üzerinde kullandığı (Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında ve/veya İstanbul Suadiye Rotary Kulübü Derneği tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunmayacaktır.

 

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Katılımcı, üçüncü şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İstanbul Suadiye Rotary Kulübü Derneği'nin veya İFSAK'ın bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser'i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İstanbul Suadiye Rotary Kulübü Derneği'nin veya İFSAK'ın tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İstanbul Suadiye Rotary Kulübü Derneği veya İFSAK sorumlu olmayacaktır.

 

Yarışmanın amacına uygun olarak, gönderilen eserlerin basılı veya dijital bir katalogda kullanılmasına katılımcı izin vermektedir. Katılımcının bu izni vermediğini özel olarak bildirmesi halinde, telif hakları kanunlarına göre hareket edilir.

 

Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, SUADİYE ROTARY fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.

 

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

Yarışmada ödül, mansiyon ve kabul alan fotoğrafların listeleri, https://tr.suadiyerotary.org/photo-contest-1 ve www.ifsak.org.tr internet sitelerinde ve Suadiye Rotary'nin Sosyal Medya (Facebook, Instagram, twitter vb) yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak yarışma sergilenecektır. Ayrıca yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar ile kabul alan fotoğrafların listeleri www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org sitelerinde ve TFSF'nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2021'de yer alacaktır.

 

Yarışmada ödül ve kabul alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihinden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

 

Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 4096 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 4096 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inçlik bir LCD monitörde sunulacaktır.

 

Covid-19 özel şartları nedeniyle jürinin oylama tarihinde, jürinin bir odada toplanması sakıncalı ise, oylama çevrimici olarak, bu şartlara uygun yarışma yazılımımız kullanılarak yapılacaktır.

 

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, yarışmanın Salon Başkanı ve TFSF Yönetim Kurulu'nun kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.

 

Katılımcılar; http://www.photocompentries.net/?org=ifsak adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

ALBÜM:

 

Yarışma sonrasında, ödül, mansiyon ve kabul alan fotoğrafların listelerinin yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Şubat 2021 sonundan itibaren tüm katılımcıların indirebileceği şekilde https://tr.suadiyerotary.org/photo-contest-1, www.ifsak.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

 

VERİNİN KORUNMASI:

 

Bu yarışmaya katılmakla, email adresiniz de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin, bu yarışma ile ilgili olarak saklanması, işlenmesi ve kullanılması için SUADİYE ROTARY'e izin verdiğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca bu bilgilerinizin bu yarışmaya onay veren kuruluşlara (TFSF, PSA, FIAP) gönderilmesine de izin vermiş oluyorsunuz. Bu yarışmaya girmekle, katılımınız ve yarışma sonuçları hakkındaki bilgilerinizin halka açık olacağını kabul etmiş oluyorsunuz.

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 

Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

 

Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece http://www.photocompentries.net/?org=ifsak adresine, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

 

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

 

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB'den az olmamalı, 4 MB'i de geçmemelidir.

 

Jüri değerlendirmesinde kullanılacak projektör 4096 x 2160 piksel olduğundan, gönderilecek fotoğrafların uzun kenarının en fazla 4096 piksel, kısa kenarının en fazla 2160 piksel olması gerekmektedir. Bu boyutların üstündeki fotoğraflar sisteme yüklenemeyecek, sistem tarafından doğru boyutlarda fotoğraf yüklenmesi istenecektir.

 

Fotoğrafları isimlendiririrken Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Sadece İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

 

İnternet üzerinden http://www.photocompentries.net/?org=ifsak linkinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@rotarysuadiye.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

 

Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

 

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için SUADİYE ROTARY veya İFSAK sorumlu olmayacaktır.

 

 

 

 

Yorum ekle
 

 

Yorum yok.