Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Sanat Yarışmaları » Duyuru Detay  
Google Sitede
DUYURULAR

Sariyer Belediyesi 4. Ulusal Fotograf Yarismasi (Son Basvuru: 06 Kasim 2020)
 

SARIYER BELEDİYESİ

ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
(TFSF Onay No: TFSF 2020-023)

 

 1. Yarışmanın Adı: “Sarıyer Belediyesi 4.Ulusal Fotoğraf Yarışması”.

 2. Konu: “Dört Mevsim Yaşayan Sarıyer”.

 3. Amaç: İstanbul’un eşsiz doğası, tarihi ve renkli yaşam özellikleri ile birbirinden değerli güzelliklerine ev sahipliği yapan güzide ilçesi Sarıyer’in bu değerlerinin fotoğraf ile belgelenmesi, ülkemiz fotoğraf sanatına katkı sağlanması ve fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırabilmelerine olanak sağlanması. Sarıyer’de fotoğraf sanatının yaygınlık kazanması ve genç fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanması.

 4. Yarışma Bölümleri:

  Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital). Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf dalındadır.

   

 5. Katılım Koşulları:

 1.  
  1. Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

  2. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

  3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

  4. Her yarışmacı, en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserleriyle yarışmaya katılabilir.

  5. Fotoğrafların 2019-2020 yıllarında Sarıyer’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır. (http://kentrehberi.sariyer.bel.tr/)

  6. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

  7. Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve yayınlanmış olması katılıma engel değildir.

  8. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.

  9. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, değerlendirme açısından sorun oluşturmaz.

  10. Fotoğrafın yapısı, belge niteliği taşıdığı için, değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda seçici kurulun takdiri esastır.

  11. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. En boy oranı en fazla 4'e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

  12. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

  13. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasında fotoğrafçının izin aldığı kabul edilir.

  14. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesinin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

  15. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

 

 1. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi

 1.  
  1. Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.

  2. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.

  3. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

  4. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

  5. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

 1. İsimlendirme:

  1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

  2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Duru Sert için dsert gibi).

  3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

  4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

  5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRdsertD1_ornek_foto” veya “TRdsertD2_ornek_foto” gibi…

 2. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

 3.  Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların sergileme için baskı alınabilecek büyüklükteki dijital halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.

 4. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

 5. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Sarıyer Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

  Diğer Hususlar:

 6. Yarışmada ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan ve satın alma uygulanan fotoğraflar ve sergide yer alacak diğer fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Sarıyer Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler Sarıyer Belediyesi arşivinde saklanacaktır.

 7. Ödül (derece, özel ödül ve mansiyon) alan eserler ile satın alınan eserler Sarıyer Belediyesi tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.

 8. Yarışmada başarılı olan eserler TFSF E-Almanak 2020’de yer alacaktır.

 9. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 10. Yarışma sonrası için planlanan sergide yer alacak, derece alan ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Sarıyer Belediyesi tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.

 11. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Sarıyer Belediyesi arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

 12. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

 13. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

 14. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

 15. Sarıyer Belediyesi tarafından Yarışma sonunda dereceye giren, ödül alan ve sergilenmeye değer görülen Seçici kurul tarafından ödül derecelerinden birine veya birden fazlasına layık bir eser bulunamadığı takdirde bu dereceler boş bırakılacaktır.

 16. Bürokratik ve ödeme evrakları elden veya kargoyla teslim edilebilir. Kargo ücreti katılımcıya aittir.  

 

 1. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sıra ile):
  Gülderen BÖLÜK (Fotoğraf Tarihçisi – Fotoğraf Sanatçısı)
  Kazım ŞAHBUDAK (Fotoğraf Sanatçısı)

  Merih AKOĞUL  (Fotoğraf Sanatçısı– Küratör)

  Nadide Burcu GÖKNAR BULUT  ( Fotoğraf Sanatçısı)

  İnş. Müh. Şükrü GENÇ (Sarıyer Belediye Başkanı)

   

 2. Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

   

 3. TFSF Temsilcisi: Hasan Özdemir

   

   

 4. Ödüller:

  Birincilik                                                         7.500.- TL + TFSF ALTIN Madalyası

  İkincilik                                                          5.000.- TL + TFSF GÜMÜŞ Madalyası

  Üçüncülük                                                     3.000.- TL + TFSF BRONZ  Madalyası

  Sarıyer Belediyesi Özel Ödülü                      2.000.- TL

  Mansiyon (3 adet)                                         1000.- TL 

  Sergileme/Satın Alma (50 adet)                    250.- TL  (Birim Bedel Fiyatıdır.)

   

  (Ödüller vergiler düşüldükten sonra net tutardır).

   

 5. Yarışma Takvimi

  Son Başvuru Tarihi:                                       06 Kasım 2020 Saat: 23.00 (TSİ)        

  Seçici Kurul Değerlendirmesi:                       13 Kasım 2020

  Sonuçların Açıklanması:                                20 Kasım 2020

  Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl:          Kesin sonuçlar belirlendiğinde tarih için gerekli duyuru yapılacaktır.   

   

 6. Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:

  Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.sariyer.bel.tr, www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve mansiyon alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

   

 7. İletişim:

  Sarıyer Belediyesi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

  Yarışma Sekreteri: Begüm BAY

  Adres: Pınar Mahallesi Günyüzü Sk. No:2 , 34460 Sarıyer - İstanbul

  Tel: 444 1 722 (Dahili 3325)

  E-posta: begumbay1@gmail.com

   

 8. Yarışmamız TFSF tarafından TFSF 2020-023 onay numarası ile desteklenmektedir. Yarışma sürecinde ve seçici kurul değerlendirmesinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

 

Orijinal Sartname icin Klikleyiniz
 

 

Yorum ekle
 

 

Yorum yok.