Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Sanat Yarışmaları » Duyuru Detay  
Google Sitede
DUYURULAR

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi "Kent Düşleri" Mimari Fikir Yarışmaları (Son Başvuru: 14 Ağustos 2015 Saat: 17.00)
 

 

DETAYLI BİLGİ ve KATILIM ŞARTLARI İÇİN LÜTFEN KLİKLEYİNİZ

 

YARIŞMAYA İLİŞKİN

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara kentinde tarihsel sosyal ve mimari değeri olan, yapıların ve alanların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla "Kent Düşleri" adı altında mimari fikir yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı ve Çevresi, EGO Hangarları, Mamak'ta Sosyal Konut ve Mamak Cezaevi ve Saraçoğlu Mahallesi'ne yönelik fikir projesi yarışmaları açılmış, kentsel ölçekte gündem oluşturularak, bu yapıların bir bölümünün kamusal kullanımlarla yeniden işlevlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

 

Kent Düşleri Proje Fikir yarışmalarından dokuzuncusunun Ankara kenti içerisinde Cumhuriyetin özgürleşme ve modernite projesi olarak kurulan, üretim tesisleri, sosyal tesisler, tarım alanları , rekreasyon alanları olarak 1925 yılında kurulan yeşil bir aks olan Atatürk Orman Çiftliği yerleşkesinin kuruluş ilkelerine uygun olarak kente kazandırılması korunması ve korunarak kullanarak yaşatılması olarak belirlenmiştir.

 

Atatürk Orman Çiftliği, (AOÇ) 1925 yılında Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Başkentin çeperinde büyük bir yeşil alan olarak planlanan, tarım ve insan ilişkisini örnek projeler ile hayata geçiren, sosyal rekreasyon alanlarını içeren buluşma ortamları ile bugün 33.500 dekar alanı kapsayan Atatürk Orman Çiftliği 1.Derece Doğal Sit Alanı ve Tarihi Sit Alanı olarak korumaya alınmıştır.1937 yılında 52.000 dekar alana sahip olan Atatürk Orman Çiftliği, bugün 14 Hyde Park, 10 Central Park, 920 Gezi Parkı büyüklüğündedir. Atatürk Orman Çiftliği'nde son yıllarda büyük bir tahribat ve yok edilme süreci yaşanmaktadır. Koruma derecelerinin düşürülerek yapılaşmaya açılması, binlerce ağacın kesilmesi, mahkeme kararlarına rağmen, Başbakanlık Hizmet Binası ve büyük ölçekli disneyland yapılması sürecinde meslek odaları tarafından 52 dava açılmıştır. Davalarda yapılaşma ve planlamalara yönelik iptal ve durdurma kararlarına çıkmasına rağmen, hukuksuz ve kaçak bir şekilde inşaatlar ve yollar hükümet eliyle yürütülmektedir. AOÇ alanının kuruluşundan bu yana,kiralama devir v.b kullanımlarla amacı dışında yüzde kırklık (% 40) bölümünü tahrip edilmiştir.

 

Atatürk Orman Çiftliği yerleşkesi içinde barındırdığı , florası faunası, yeşil aksı ve kültürel miras olan yapılarıyla kent için tarifsiz bir değer bir nefes alanıdır. Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları'nın dokuzuncusu bu biricik yerleşke olan Atatürk Orman Çiftliği'nin tahribatının onarılarak kentlilerle buluşması kapsamında "ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ" Uluslararası Fikir Yarışması olarak belirlenmiştir.Bu yarışma ile mimarlar, peyzaj mimarları, kentsel tasarımcılar,şehir plancıları ve öğrencilerinin, yaşadıkları kentte bulunan tahrip edilmiş, değerli bir alanın kentlilerin gündelik hayatlarının özgürleştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkı sağlayacak biçimde korunması, korunarak yaşatılması, kamusal kullanım ile yeniden değerlendirmesi, tahribatın onarılması yönünde tasarımlar geliştirmelerini, üretilen önerilerin ve hayallerin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak ve toplumsal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak da yarışmanın başlıca amaçları arasındadır.

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerimizin hukuksuz bir şekilde rant tahribatına karşı yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

 

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç içerisinde tartışacağı, yaşadığımız kentsel hayatın ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir.Yarışma, uluslar arası ve tek kademeli olmak üzere mimarlık bölümü ve diğer disiplinlerin mezunu profesyonel katılımcılarının ve üniversitelerin mimarlık ve diğer disiplinlerin öğrencilerinin katılımına açık olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan her proje ve fikir kent açısından önemlidir. Bu nedenle, yarışma kurgusu içinde, her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak ortamlar yer alacaktır.

 

Ekli şartnamede yarışmanın hedefleri, yarışmaya katılım koşulları, yarışmacılardan beklenenler ve istenenler, yarışmanın ne şekilde gerçekleştirileceği ve sonuçlandırılacağı, yarışma takvimi ile birlikte ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.

 

Gerçekleşebilir kent düşleri kurmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak onları ortak bir heyecanla uygulanabilir kılmak imkânsız değildir.Atatürk Orman Çiftliği , fikirlerinizle özgürleşebilir, tahribatları onarılabilir. Tüm mimarları , peyzaj mimarlarını, kentsel tasarımcıları, şehir plancılarını ve öğrencilerini bu heyecana, ideallerini toplumla paylaşmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

 

İLETİŞİM:

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara/Türkiye
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: aoc@mimarlarodasiankara.org 

 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

 

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI
ANKARA TABİP ODASI
ATILIM ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ
ÇANKAYA BELEDİYESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
KAVAKLIDEREM DERNEĞİ
MİMARLAR DERNEĞİ 1927
ODTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ
ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ
SANAT KURUMU DERNEĞİ
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
TMMOB MİMARLAR ODASI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
TÜRK SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ
YENİMAHALLE BELEDİYESİ

 

DETAYLI BİLGİ ve KATILIM ŞARTLARI İÇİN LÜTFEN KLİKLEYİNİZ

 

 

 

 

Yorum ekle
 

 

Yorum yok.