Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Sanat Yarışmaları » Duyuru Detay  
Google Sitede
DUYURULAR

Ege Üniversitesi 60. Yıl Anı Heykel Yarışması (Son Başvuru: 29 Mayıs 2015 SÜRE UZATILDI)
 

EGE ÜNİVERSİTESİ
60.YIL ANI HEYKEL YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin:

  1. Adı: Ege Üniversitesi

  2. Adresi: Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi (Mithatpaşa Cd. No:92/A Konak/ İZMİR)

  3. Tel                         :0232 489 04 59 /114

  4. Faks Numarası: 0 232 489 55 05

  5. E-posta: egeartaniheykel@gmail.com

Madde 2- Yarışma Konusu İşe İlişkin Bilgiler

2.1. Yarışmanın Amacı                                                                                                                                                                    

Bu yarışma ile Ege Üniversitesi 60. Yıl Anı Heykeli’nin yapımı için; doğaya saygılı, çağdaş bir heykel anlayışı ortaya koyan, özgün, mekânı ile biçimsel ve sosyolojik olarak uyumlu bir öneri elde ederken, heykel sanatını teşvik etmek; ilgili mesleğin gelişimine ve mesleki etik değerlerin pekişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

2.2. Yarışmanın Konusu Türü ve Şekli

Ege Üniversitesi 60. Yıl Anı Heykel Yarışması, ulusal ve tek aşamalı bir heykel tasarım yarışmasıdır.

2.3. Yarışmanın Yeri

Jüri değerlendirmesi sonucunda önerdiği tasarım ile yarışmada birinci olan sanatçı, eserini 1 Eylül- 19 Ekim 2015 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Kampüsü sınırları içerisinde belirlenecek alanda gerçekleştirecektir. Sanatçı sadece başvuru formunda önerdiği heykel tasarımını uygulamak zorundadır.

Madde 3- Yarışmaya Katılım Şartları

3.1. Jüri üyelerini belirleyenler arasında olmamak.

3.2. Jüri üyeleri ve bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

3.3. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

3.4. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

3.5. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

3.6. Yarışma üniversitelerin ilgili fakültelerinin heykel bölümlerinde en az lisans eğitimini tamamlamış tüm heykel sanatçılarına açıktır. Yarışmaya ekip olarak başvurulması halinde ekip başının heykeltıraş olması gerekmektedir.

3.7. Sanatçılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş birden fazla eser önerebilirler.

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya başvurmuş olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Madde 4- Yarışmacılardan İstenen Belgeler

4.1. Kimlik zarfı. Bu zarf, tasarımların teslim edildiği ambalajın içinde olmalıdır. Proje ile aynı rumuzu taşımalı ve üzerine; daktilo veya yazıcı ile “EGE ÜNİVERSİTESİ 60.YIL ANI HEYKEL YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” ibaresi yazılmalıdır. Kimlik zarfı içeriği;

4.1.1 Her sayfası imzalanmış ve Madde 21’deki ibarenin kabul edildiğine dair son sayfa imzalarının da tamamlanmış olduğu bu şartname,

4.1.2.Kimlik belgesi fotokopisi

4.1.3. Sanatçının özgeçmişi

4.1.4. Sanatçının daha önce ürettiği eserlerden 5 örneğin; boyut, teknik, tarih ve bulunduğu yer bilgilerini de içeren görselleri

Kimlik zarfı bulunmayan projeler, jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez. Ekip olarak katılım halinde bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Madde 5- Tasarıma Yönelik Bilgiler ve Başvuru Dosyası

5.1. Önerilen eserin teknik ve estetik özellikleri ile çağdaş heykel sanatının özgün, yaratıcı örneklerinden biri olması ve Ege Üniversitesi’nin 60. Yıl anısına dair değerleri taşıyabilecek anlatıma sahip olması gözetilecektir.

5.2. Yarışmada herhangi bir malzeme sınırlaması yoktur. Ancak heykel için kullanılacak malzemenin açık hava koşullarına dayanıklı olması gerekir. Bu konuda yeterli bilgilendirme teknik raporda verilmelidir.

5.3. Heykelin yüksekliğinin alt sınırı 2,5m. olmalıdır.

5.4. Yarışmaya önerilecek eserler üç boyutlu şekilde kırılmayacak malzemeden maket şeklinde tasarlanacaktır. Maket, önerilen tasarımın 1/10 ölçeğinde olmalıdır. Ayrıca maketle birlikte bir başvuru dosyası sunulacaktır. Başvuru dosyası eksik belge içeren ve maketi kırılmış, zarar görmüş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru dosyası kapsamı:

1. Tasarlanan eserden farklı açılardan en az 3 görünüş, 3D çizim

2. Figüratif öğeler varsa, tasarımın uygun görülen ilgili alanından 30x30cm.lik 1/1 ayrıntı çalışması

3. Gerekli malzeme ve miktarı, montaj şeması, maliyet raporu ve gerekli destek teknolojisini açıklayıcı teknik rapor

4. Eserin konusunu, sanatçının konuyu ele alışını içeren 1 sayfayı geçmeyen Türkçe açıklama raporu

5. Teslim edilen tasarımların yarışma sonrasında yayımlanabilmesi için tüm çizimlerin ve maket fotoğraflarının sayısal ortamda sunumu (CD/DVD olarak)

Madde 6- Rumuzlar ve Ambalajlar

Tasarımlar proje veya eserler, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Proje veya eserin tüm belge veya raporlarının her sayfasının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Kimlik açıklayıcı hiçbir ibare kullanılmayacaktır.

Madde 7- Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

7.1.  Yarışma şartnamesi

7.2. Ege Üniversitesi 60. Yıl Anı Heykeli Tasarımı İçin Ege Üniversitesi Hakkında Bilgi Dosyası. Bilgi Dosyası İçeriği:

7.2.1.            Ege Üniversitesinin Tarihçesi

7.2.2.            Misyon – Vizyon – Değerler – İlkeler

7.2.3.            Ana Stratejik Hedefler

7.2.4.            Ege Üniversitesinin Akademik Birimleri

7.2.5.            Sayılarla Ege Üniversitesi

7.2.6.            Neden Ege Üniversitesi

7.2.7.            Ege Üniversitesi Algısı

7.2.8.            Ege Üniversitesinin Kullandığı Sloganlar

7.2.9.            Ege Üniversitesi Logosu

Tüm belgeler www.ege.edu.tr ve www.egeart.com.tr adreslerinden indirilebilir.

Madde 8- Jüri Üyelerinin İsimleri

Prof. Dr. Candeğer YILMAZ

Ege Üniversitesi Rektörü

 

Prof. Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ

E.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü- Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Ersin DOĞER

E.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY

E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı

 

Mehmet AKSOY

Heykeltıraş

 

Mehmet Tüzüm KIZILCAN

E.Ü. 6. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri Sergi Koordinatörü

 

Prof. Dr. Meriç HIZAL

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Başkanı

 

Prof. Dr. Merih TEKİN BENDER

E.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı

 

Metin YURDANUR

Heykeltıraş

 

Prof. Dr. Nuran ŞAHİN

E.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Zafer ÖZDEN

E.Ü. İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

 

Jüri isimleri alfabetik olarak yazılmıştır.

Madde 9- Ödüller

Birinci Ödül     25.000 TL.

Mansiyon        2.500 TL.

Mansiyon        2.500 TL.

 

Yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları yarışmacılara net olarak ödenecektir. Ödül takdimleri, 60. Yıl Anı Heykeli’nin montajı tamamlandıktan sonra 05 Kasım 2015 tarihinde Ege Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan açılış töreni sırasında yapılacaktır.

Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul herhangi bir tasarımı, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; söz konusu tasarımla bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığının veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayımlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, ödül iptal edilir.

Madde 10- Soru Sorma Hakkı

 Yarışmacılar ilandan sonraki ilk 22 gün içinde, şartname ve ekleri hakkında e posta yolu ile (egeartaniheykel@gmail.com) soru sorup, açıklayıcı bilgi isteyebilirler. Sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır. Bunun dışına çıkan sorular yanıtlanmaz.

Sorulara verilen yanıtlardan önce tasarımlarını vermiş olan yarışmacılara istekleri halinde tasarımlarını geri çekerek yeniden tasarım verme imkânı sağlanır.

Madde 11- Tasarımların Kabul Edilmeye Başlanacağı Tarih, Tasarımların Son Teslim Tarih ve Saati

Tasarımlar ilan tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Tasarımlar en geç yarışma teslim tarihi olan 27 Nisan 2015 günü saat 17.00’e kadar Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ne teslim edilecektir (Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Mithatpaşa Cd. No:92/A Konak/ İZMİR).

Madde 12- Jürinin Değerlendirme İçin Toplanacağı Tarih ve Sonuçların İlanı

Jüri değerlendirme çalışmaları için, yarışmanın son teslim tarihini takip eden hafta içerisinde toplanacaktır. Değerlendirme çalışmalarının bitiminde orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından Ege Üniversitesi yetkilisine bir hafta içerisinde teslim edilecektir. Ege Üniversitesi yarışmanın sonucunu en geç 10 gün içinde ilan edecektir.

Madde 13- Tasarımların Sergilenmesi

Yarışmanın sonuçlarının ilanının ardından, Jüri tarafından yarışma dışı bırakılanlar da dahil bütün projeler, imzalı jüri raporunun bir kopyası ile birlikte Ege Üniversitesi’nin uygun bulduğu sergi mekanında 10 gün boyunca sergilenecektir. Yarışmacılar ödül kazanmadıkları takdirde isimlerinin saklı tutulmasını başvuru dosyasında belirtmek koşuşu ile talep edebilirler.

Madde 14- Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 26 Ocak 2015

Son Soru Sorma Tarihi: 16 Şubat 2015 (22 gün)

Tasarımların Son Teslim Tarihi: 29 Mayıs 2015 SÜRE UZATILDI (son soru sorma tarihinden sonra 70 gün/ toplam 91 gün)

Jüri Değerlendirme Tarihi: 04-08 Mayıs 2015

Yarışma Sonucu İlan Tarihi: Jürinin değerlendirme sonucunu Ege Üniversitesi’ne tesliminden sonraki 10 gün içinde

Sergi Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 20-29 Mayıs 2015.

Seçilen Tasarımın Uygulanması: 1 Eylül- 19 Ekim 2015

Açılış ve Ödül Töreni: 5 Kasım 2015

Madde 15 -Seçilen Tasarımın Uygulanması Sürecine İlişkin Bilgiler

15.1. Ege Üniversitesi eseri birinci seçilen sanatçıya, gerekli malzemeyi temin etmeyi taahhüt eder. Ayrıca başvuru dosyasında belirtilmiş olmak koşulu ile eserin kaidesi, montajı ve yerleşimi için gerekli olan malzemeler Ege Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Ancak teknik çözüm, uygulama ve montaj sanatçıya aittir.

15-2. Sanatçıya, Ege Üniversitesi Kampüsü’nde üzeri tente ile kapalı çalışma alanında 220V elektrik, uzatma kablosu, tazyikli su ile havalı aletler için kompresör ve uzatma hortumları temin edilecektir.

15-3. Sanatçı el aletleri ile bunların sarf malzemelerini kendisi temin eder.

15.4. Çalışma saatleri 09.00 ile 18.00 arasında belirlenmiştir. Ancak programın gerektirdiği günlerde değişiklik yapılabilir.

15.5. Sanatçının seçilen heykeli uygulama sürecinde, dilediği takdirde yanında getireceği bir asistanı ile birlikte a) ulaşım, b) beslenme ve c) konaklaması Ege Üniversitesi tarafından karşılanacak ve kendileri Ege Üniversitesi Konuk Evi’nde misafir edilecektir. Ege Üniversitesi Konuk Evi’nin standart konaklama masrafları dışındaki ekstra giderler konuk sanatçı tarafından karşılanır. Ulaşım; ekonomi sınıfı ulaşımı, gidiş-dönüş uçak bileti ve havaalanından karşılayıp, havaalanına bırakmayı kapsar.

15.6. Sanatçı kendi ve yardımcısının bireysel kaza sigortasını yaptırmakla yükümlüdür. Sanatçının mesai saatleri içinde oluşacak kaza durumlarında ayakta tedavisini Ege Üniversitesi üstlenecektir.

15.7. Sanatçı, çalışma saatleri içerisinde çalışma alanında bulunmak ve çalışma takvimine uymakla yükümlüdür. Gelişebilecek istisnai durumlar Ege Üniversitesi yönetimi tarafından değerlendirilir.

15.8. Eserin herhangi bir nedenle süresi içinde tamamlanmaması durumunda, Ege Üniversitesi Üst Yönetimi ve Jüri’nin aldığı karar uygulanır.

15.9. Ege Üniversitesi 60. Yıl Anı Heykel yapımına katılmaya hak kazandığı halde gelemeyecek olan sanatçı mazeretini en az 15 gün önce bildirir. Çalışmanın başlangıç tarihinde çalışma alanında bulunmayan sanatçının katılımı iptal edilecektir.

15.10. Sanatçı dilediği takdirde 1 çalışma günü içerisinde, kendi belirleyeceği program dâhilinde, atölye oluşturup (öğrenci temin edilmesi halinde) öğrenciler ile sanatsal etkinlik yapabilecek veya kendisi hakkında bir slayt sunumu gerçekleştirebilecektir.

15.11. Çalışma alanına sistematik olarak, yerel sanatçılar, fotoğraf grupları, öğrenciler, gençler, yaşlılar, engelliler gibi ziyaretçi gurupları getirilecektir.

15.12.Ege Üniversitesi eserini gerçekleştiren sanatçıya Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından onaylanmış bir “Teşekkür” belgesi verecektir.

15.13. Sanatçı, tamamladığı eseri ödül töreninin ardından tüm telif hakları ile Ege Üniversitesi’ne teslim etmiş olacaktır. Ege Üniversitesi eserin korunmasından sorumlu olacaktır. Başka bir yerde sergileme; görsellerini amblem olarak kullanma, katalog, broşür vb. içinde basma, internette değerlendirme,  basında yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır.

Madde 16- Projelerin Geri Verilmesi

Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini takip eden bir ay içerisinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından alırlar. Yarışmacılara tasarımların posta/kargo yolu ile iade edilmesi mümkün değildir. Ege Üniversitesi, belirtilen süre içinde alınmayan tasarımlar ve eklerinden sorumlu değildir. Ödül ve mansiyon kazanan tasarımlar ile ekleri Ege Üniversitesi’ne ait olacaktır.

Madde 17- Yarışmadan Çıkartılma

 

Yukarıda istenen bilgi ve belgelerden herhangi birinin eksikliği ve kimlik bilgilerinin açıkça ifade edilmemesi halinde, katılımcı yarışma dışı bırakılır.

Madde 18- Hak ve Sorumluluklar

Derece ve mansiyon alan tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar Ege Üniversitesi’ne ait olur. Başvuruda bulunan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır.

Yarışma sonucu elde edilecek tasarımın uygulanmasında, birinci seçilen sanatçı ayrıca bir bedel talep etmeden uygulamayı yapmayı peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Birinci seçilen tasarımın sanatçısı uygulamayı yapmak istemezse, ödül ve uygulama hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu durumda Ege Üniversitesi Jüri kararıyla, mansiyon kazanan tasarım sanatçılarından birisine 22.500 TL ek ücret ödeyip, tasarımını uygulama hakkı verebilir.

Yarışmaya ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri Ege Üniversitesi’ne karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. Ayrıca ekip başı haricinde diğer ekip üyeleri de şartnamenin tüm sayfalarını imzalamakla yükümlüdür.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla, eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılabilecek yayınlarda yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Madde 19- Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri

Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, takvim, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Ege Üniversitesi yetkilidir. Ege Üniversitesi uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline veya ertelenmesine karar verebilir. 

Herhangi bir anlaşmazlık durumunda İzmir mahkemeleri yetki sahibidir. 

Madde 20- Diğer Hususlar

Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Madde 21- Yukarıda 20 maddede yazılı tüm şartları aynen kabul ediyorum.

Adı Soyadı:

Adres ve Telefon Bilgileri:

İmza:

EGE ÜNİVERSİTESİ OLARAK KATILAN TÜM SANATÇILARA BAŞARILAR DİLERİZ.

 

Orijinal yarışma şartnamesi
 

 

Yorum ekle
 

 

Yorum yok.