Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Sanat Yarışmaları » Duyuru Detay  
Google Sitede
DUYURULAR

İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman)-2014 (Kitap Dosyası) Yarışması (Son Başvuru: 31 Aralık 2014)
 

İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman)-2014 (Kitap Dosyası) Yarışması

 

İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman)-2014 (Kitap Dosyası) Yarışması

Fotoğraf: İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman)-2014 (Kitap Dosyası) Yarışması   Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi, Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) alanında (KİTAP DOSYASI) 2014 yılında yapılacak bir yarışma düzenleyecektir.   YARIŞMANIN AMACI: - Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yete¬nekler  çıkmasına vesile olmak, -İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek, -Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak, -Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek, -Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır. ORGANLAR: A-) YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler İLESAM adına Cemal Tuzcuoğulları ve İbrahim Albayrak, Akçağ Yayınevi adına Erdal Kutlu’dan oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenip yürütülür. B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 2014 yılı “İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Roman-Hikâye) yarışması Seçici Kurulu: Mehmet Nuri Parmaksız, Ahmet Hikmet Ünalmış, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Nurullah Çetin, Doç. Dr. Ayfer Yılmaz, İlter Yeşilay, Pehlivan Uzun, Arif Bük ve Ziya Demirel’den oluşmaktadır. C-) SEKRETARYA:“İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı ( Hikâye ve Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasının her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası İLESAM Genel Merkezi’dir. Adres: İLESAM GENEL MERKEZİ/ İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA Tel: 0 312 419 49 38 -417 52 65 Faks: 0 312 419 49 39 www.ilesam.org.tr   KATILIM ŞARTLARI: 1. Yarışmanın son başvuru tarihi, 31 Aralık 2014’tür. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir. 2. Yarışmaya, yayınlanmamış bir roman ve bir Çocuk Edebiyatı eseri (Roman ve Hikâye) dosyası ile yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir. 3.Çocuk Edebiyatı alanı sadece çocuklar için yazılmış Roman ve Hikâye konusundaki dosyalar için geçerlidir. 3. Yarışmaya katılacak dosyalarda konu ve uzunluk serbesttir. Eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmayacaktır. Eserlerde kullanılan dil Türkiye Türkçesi olacaktır. 4.Eser dosyaları bilgisayarla 12 punto yazılacak ve A4 kağıda 1 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eser dosyaları kitaplaşacağı için, eser dosyasının, Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir. Eserler, Türk Dili ve imla kurallarına uygun olacaktır. Yarışmacılar eser dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir. 5. Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir. 6. Yarışmanın sonuçları 2015 yılı Şubat ayı içinde açıklanacaktır. 7. Yarışmaya katılan dosyalardan amacıyla Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) türlerinde sadece 1. olan eserler Akçağ Yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Yarışmaya gönderilen eser dosyalarından birinci olan eserlerin ilk baskısı için telif ücreti olarak dosya sahibine 1.500 TL ve 50 hediye kitap verilecektir. (Daha sonraki baskılar için yazarla yayınevi arasında farklı bir telif anlaşması yapılabilir). Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir. 8. Yarışmanın ödülleri; Mart-Haziran ayı içinde (2015) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir. 9. Yarışmaya katılacak eser dosyaları hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. 10. Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için izin vermediklerini, İLESAM-AKÇAĞ işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler. 11. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır. 12. Yarışma Seçici Kurulu İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı ( Hikâye ve Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasında ödüllerden, biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.   ESERLERİN TESLİMİ Yarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile:   İLESAM GENEL MERKEZİ / İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARAadresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM ve AKÇAĞ yayınevi sorumluluk kabul etmez.   YARIŞMA TAKVİMİ   1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.   2) 31 Aralık 2014 Başvuruların bitiş tarihi   3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül Törenleri Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 2015 yılı Şubat ayı içinde basın açıklaması ile duyurulacaktır. Ödül Töreni, 2015 Mart-Haziran ayları içinde sonradan duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.    ÖDÜLLER:   ROMAN DOSYASI: 1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.   ÇOCUK EDEBİYATI (HİKÂYE ve ROMAN) DOSYASI: 1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.   (EK-1)   Her Yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur. Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir.   ROMAN, ÇOCUK EDEBİYATI (Hikâye-Roman) 2014 KİTAP DOSYASI ESER KATILIM DİLEKÇESİ   İLESAM Genel Merkezi’ne,  İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasına gönderdiğim eser dosyası………………….…kategorisinde değerlendirilmek üzere……………….rumuz/rumuzlarını taşıyan eser/eserler bütünüyle kendime aittir.   İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) 2014 Kitap Dosyası Yarışması Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.  ... /... / 2014   ESER SAHİBİ ADI – SOYADI   İMZA   ESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI    : ESER SAHİBİNİN ADRESİ                  :   T.C. KİMLİK NOSU                        : E-posta                                   : TELEFON Sabit                                     : Cep                                      : Faks                                      :   Daha fazla bilgi için:  www.ilesam.org.tr ve www.akcag.com.tr adresine bakabilirsiniz.   TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ İLESAM GENEL MERKEZİ Adres : İzmir 1.Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA Tel : 0 312 419 49 38 Fax : 0 312 419 49 39 Web : www.ilesam.org.tr e-mail : ilesam@ilesam.org.tr

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi, Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) alanında (KİTAP DOSYASI)  2014 yılında yapılacak bir yarışma düzenleyecektir.

 

YARIŞMANIN AMACI:

- Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yete­nekler   çıkmasına vesile olmak,

-İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek,

-Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak,

-Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek,

-Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır.

ORGANLAR:

A-) YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler İLESAM adına Cemal Tuzcuoğulları ve İbrahim Albayrak, Akçağ Yayınevi adına Erdal Kutlu’dan oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenip yürütülür.

B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 2014 yılı “İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Roman-Hikâye) yarışması Seçici Kurulu: Mehmet Nuri Parmaksız, Ahmet Hikmet Ünalmış, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Nurullah Çetin, Doç. Dr. Ayfer Yılmaz, İlter Yeşilay, Pehlivan Uzun, Arif Bük ve Ziya Demirel’den oluşmaktadır.

C-) SEKRETARYA:“İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı ( Hikâye ve Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasının her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası İLESAM Genel Merkezi’dir.

Adres:

İLESAM GENEL MERKEZİ/ İzmir 1. Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel: 0 312 419 49 38 -417 52 65

Faks: 0 312 419 49 39

www.ilesam.org.tr

 

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmanın son başvuru tarihi, 31 Aralık 2014’tür. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir.

2. Yarışmaya, yayınlanmamış bir roman ve bir Çocuk Edebiyatı eseri (Roman ve Hikâye) dosyası ile yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.

3.Çocuk Edebiyatı alanı sadece çocuklar için  yazılmış Roman ve Hikâye konusundaki dosyalar için geçerlidir.

3.  Yarışmaya katılacak dosyalarda konu ve uzunluk serbesttir. Eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmayacaktır. Eserlerde kullanılan dil Türkiye Türkçesi olacaktır.

4.Eser dosyaları bilgisayarla 12 punto yazılacak ve  A4 kağıda 1 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eser dosyaları kitaplaşacağı için, eser dosyasının, Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir. Eserler, Türk Dili ve imla kurallarına uygun olacaktır. Yarışmacılar eser dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir.

5. Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.

6. Yarışmanın sonuçları 2015 yılı Şubat ayı içinde açıklanacaktır.

7. Yarışmaya katılan dosyalardan amacıyla Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) türlerinde sadece 1. olan eserler Akçağ Yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Yarışmaya gönderilen eser dosyalarından birinci olan eserlerin ilk baskısı için telif ücreti olarak dosya sahibine 1.500 TL ve 50 hediye kitap verilecektir. (Daha sonraki baskılar için yazarla yayınevi arasında farklı bir telif anlaşması yapılabilir). Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir.

8. Yarışmanın ödülleri; Mart-Haziran ayı içinde  (2015) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.

9. Yarışmaya katılacak eser dosyaları hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

10. Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için izin vermediklerini, İLESAM-AKÇAĞ işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi  İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.

11. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda,  söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.

12. Yarışma Seçici Kurulu İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı ( Hikâye ve Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasında ödüllerden, biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.

 

ESERLERİN TESLİMİ

Yarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile:

 

İLESAM GENEL MERKEZİ / İzmir 1. Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARAadresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM ve AKÇAĞ yayınevi sorumluluk kabul etmez.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.

 

2) 31  Aralık 2014 Başvuruların bitiş tarihi

 

3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül Törenleri

Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 2015 yılı Şubat ayı içinde basın açıklaması ile duyurulacaktır. Ödül Töreni, 2015 Mart-Haziran ayları içinde sonradan duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.

 

 

ÖDÜLLER:

 

ROMAN DOSYASI:

1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

 

ÇOCUK EDEBİYATI (HİKÂYE ve ROMAN) DOSYASI:

1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.

  

(EK-1)

 

 Her Yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur. Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir.

 

ROMAN, ÇOCUK EDEBİYATI (Hikâye-Roman) 2014 KİTAP DOSYASI ESER KATILIM DİLEKÇESİ

 

 İLESAM Genel Merkezi’ne,

 İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasına gönderdiğim eser dosyası………………….…kategorisinde değerlendirilmek üzere……………….rumuz/rumuzlarını taşıyan eser/eserler bütünüyle kendime aittir.

 

İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) 2014 Kitap Dosyası Yarışması Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim. 

... /... / 2014

 

ESER SAHİBİ ADI – SOYADI

 

İMZA

 

ESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI       :

ESER SAHİBİNİN ADRESİ                                   :

 

T.C. KİMLİK NOSU                                               :

E-posta                                                                      :

TELEFON

Sabit                                                                          :

Cep                                                                            :

Faks                                                                           :
 

Daha fazla bilgi için: 

www.ilesam.org.tr  ve www.akcag.com.tr  adresine bakabilirsiniz.


Fotoğraf: İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman)-2014 (Kitap Dosyası) Yarışması   Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve AKÇAĞ Yayınevi, Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) alanında (KİTAP DOSYASI) 2014 yılında yapılacak bir yarışma düzenleyecektir.   YARIŞMANIN AMACI: - Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yete¬nekler  çıkmasına vesile olmak, -İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek, -Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak, -Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek, -Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır. ORGANLAR: A-) YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler İLESAM adına Cemal Tuzcuoğulları ve İbrahim Albayrak, Akçağ Yayınevi adına Erdal Kutlu’dan oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenip yürütülür. B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 2014 yılı “İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı (Roman-Hikâye) yarışması Seçici Kurulu: Mehmet Nuri Parmaksız, Ahmet Hikmet Ünalmış, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Nurullah Çetin, Doç. Dr. Ayfer Yılmaz, İlter Yeşilay, Pehlivan Uzun, Arif Bük ve Ziya Demirel’den oluşmaktadır. C-) SEKRETARYA:“İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı ( Hikâye ve Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasının her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası İLESAM Genel Merkezi’dir. Adres: İLESAM GENEL MERKEZİ/ İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA Tel: 0 312 419 49 38 -417 52 65 Faks: 0 312 419 49 39 www.ilesam.org.tr   KATILIM ŞARTLARI: 1. Yarışmanın son başvuru tarihi, 31 Aralık 2014’tür. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir. 2. Yarışmaya, yayınlanmamış bir roman ve bir Çocuk Edebiyatı eseri (Roman ve Hikâye) dosyası ile yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir. 3.Çocuk Edebiyatı alanı sadece çocuklar için yazılmış Roman ve Hikâye konusundaki dosyalar için geçerlidir. 3. Yarışmaya katılacak dosyalarda konu ve uzunluk serbesttir. Eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmayacaktır. Eserlerde kullanılan dil Türkiye Türkçesi olacaktır. 4.Eser dosyaları bilgisayarla 12 punto yazılacak ve A4 kağıda 1 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eser dosyaları kitaplaşacağı için, eser dosyasının, Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir. Eserler, Türk Dili ve imla kurallarına uygun olacaktır. Yarışmacılar eser dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir. 5. Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir. 6. Yarışmanın sonuçları 2015 yılı Şubat ayı içinde açıklanacaktır. 7. Yarışmaya katılan dosyalardan amacıyla Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) türlerinde sadece 1. olan eserler Akçağ Yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Yarışmaya gönderilen eser dosyalarından birinci olan eserlerin ilk baskısı için telif ücreti olarak dosya sahibine 1.500 TL ve 50 hediye kitap verilecektir. (Daha sonraki baskılar için yazarla yayınevi arasında farklı bir telif anlaşması yapılabilir). Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir. 8. Yarışmanın ödülleri; Mart-Haziran ayı içinde (2015) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir. 9. Yarışmaya katılacak eser dosyaları hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. 10. Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için izin vermediklerini, İLESAM-AKÇAĞ işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler. 11. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır. 12. Yarışma Seçici Kurulu İLESAM-AKÇAĞ Roman ve Çocuk Edebiyatı ( Hikâye ve Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasında ödüllerden, biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.   ESERLERİN TESLİMİ Yarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile:   İLESAM GENEL MERKEZİ / İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARAadresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM ve AKÇAĞ yayınevi sorumluluk kabul etmez.   YARIŞMA TAKVİMİ   1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.   2) 31 Aralık 2014 Başvuruların bitiş tarihi   3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül Törenleri Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 2015 yılı Şubat ayı içinde basın açıklaması ile duyurulacaktır. Ödül Töreni, 2015 Mart-Haziran ayları içinde sonradan duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.    ÖDÜLLER:   ROMAN DOSYASI: 1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.   ÇOCUK EDEBİYATI (HİKÂYE ve ROMAN) DOSYASI: 1. Olan Eser 1.500 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.   (EK-1)   Her Yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur. Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir.   ROMAN, ÇOCUK EDEBİYATI (Hikâye-Roman) 2014 KİTAP DOSYASI ESER KATILIM DİLEKÇESİ   İLESAM Genel Merkezi’ne,  İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) 2014 Kitap Dosyası yarışmasına gönderdiğim eser dosyası………………….…kategorisinde değerlendirilmek üzere……………….rumuz/rumuzlarını taşıyan eser/eserler bütünüyle kendime aittir.   İLESAM-AKÇAĞ Yayınevi Roman / Çocuk Edebiyatı (Hikâye-Roman) 2014 Kitap Dosyası Yarışması Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.  ... /... / 2014   ESER SAHİBİ ADI – SOYADI   İMZA   ESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI    : ESER SAHİBİNİN ADRESİ                  :   T.C. KİMLİK NOSU                        : E-posta                                   : TELEFON Sabit                                     : Cep                                      : Faks                                      :   Daha fazla bilgi için:  www.ilesam.org.tr ve www.akcag.com.tr adresine bakabilirsiniz.   TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ İLESAM GENEL MERKEZİ Adres : İzmir 1.Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA Tel : 0 312 419 49 38 Fax : 0 312 419 49 39 Web : www.ilesam.org.tr e-mail : ilesam@ilesam.org.tr

 

 


TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Fax

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

e-mail

:

ilesam@ilesam.org.tr

 

 

 

Yorum ekle
 

 

Yorum yok.