Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Sanat Yarışmaları » Duyuru Detay  
Google Sitede
DUYURULAR

“Hak, Hukuk ve Adalet” Konulu Şiir Yarışması 2013-İLESAM (Son Başvuru: 1 Ekim 2013)
 

“Hak, Hukuk ve Adalet” Konulu Şiir Yarışması 2013-İLESAM-Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü

 

İLESAM-Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü “Hak, Hukuk ve Adalet” Konulu Şiir Yarışması (2013)

İLESAM-Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk EnstitüsüTürk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla 2013 yılında “Hak, Hukuk ve Adalet” konulu şiir yarışması düzenleyecektir.

YARIŞMANIN AMACI:

 - Sanata, edebiyata özellikle de şiire karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından  yeni yete­nekler çıkmasına vesile olmak,

-Öz değerlerimiz olan “Hak, Hukuk ve Adalet” kavramının önemini ortaya koymak,

-Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak,

-Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek,

-Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır.

ORGANLAR:

A-) YARIŞMA YÜRÜTME KURULU: Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler İLESAM adına Cemal Tuzcuoğulları ve İbrahim Albayrak tarafından düzenlenip yürütülür.

B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU: Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 2013 yılı İLESAM-Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü “Hak, Hukuk ve Adalet” konulu şiir yarışması seçici kurulu:

Mehmet Nuri Parmaksız

İbrahim İlkyaz

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy

Prof. Dr. Nurullah Çetin

İlter Yeşilay

Pehlivan Uzun

Hakan Yılmaz

Mustafa Firengiz

Arif Bük

C-)SEKRETARYA: 2013 yılı İLESAM-Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü “Hak, Hukuk ve Adalet” konulu şiir yarışmasının her tür iletişim ve yazışma hizmetleri yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası İLESAM Genel Merkezi’dir.

Adres: İLESAM Genel Merkezi/ İzmir 1. Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel: 0 312 419 49 38 -417 52 65

Faks: 0 312 419 49 39

www.ilesam.org.tr

E-posta: ilesam@ilesam.org.tr

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmanın son başvuru tarihi 1 Ekim 2013’tür. Bu tarihten sonra gönderilecek şiirler kabul edilmeyecektir.

2. Yarışmaya “Hak, Hukuk ve Adalet”  konulu yayınlanmamış ve daha önce ödül almamış bir şiiri ile herkes katılabilir. Yarışmaya katılımda yaş sınırlaması yoktur.

3.  Yarışmaya katılacak şiirlerin “Hak, Hukuk ve Adalet” konulu olması zorunludur ama şiirlerde tür sınırlaması yoktur.

4.Bir şair en fazla iki şiirle yarışmaya katılabilir. Yarışmaya gönderilen şiirlerin uzunluğu 100 dizeyi aşmamalıdır. Daha uzun eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Eserlerde kullanılan dil Türkiye Türkçesi olacaktır.

5. Yarışmaya gönderilen şiirler bilgisayarda 12 punto ile yazılacak ve  A4 kağıda 10 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra yarışmaya gelen şiirler kitaplaşacağı için, eser dosyasının, word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir.  Yarışmacılar eser dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir.

6. Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.

7. Yarışmanın sonuçları 2013 yılı Ekim ayı içinde açıklanacaktır.

8.Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü yayın hakları İLESAM’a aittir.

9.Yarışmaya katılan şiirlerden uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın bir kitapta toplanacaktır.

10. Yarışmanın ödülleri; Ekim-Kasım ayı içinde  (2013) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.

11. Yarışmaya şiiri ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, yarışmaya gönderdikleri şiirin hiçbir şekilde basılması için başka bir yere muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma kayıt ettirmediklerini; İLESAM-Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgesini  İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.

12. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda  söz konusu eserler ve kişi yarışma dışı bırakılır.

13. Yarışma Seçici Kurulu İLESAM-Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü “Hak, Hukuk ve Adalet” Konulu Şiir Yarışması’nda ödüllerden biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.

ESERLERİN TESLİMİ

Yarışmaya katılacak şiirlerin sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile:

İLESAM GENEL MERKEZİ / İzmir 1. Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM sorumluluk kabul etmez.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.

2) 1 Ekim  2013 Başvuruların bitiş tarihi

3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni

Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 2013 yılı Ekim ayı içinde basın açıklaması ile duyurulacaktır. Ödül Töreni, 2013 Ekim-Kasım ayı içinde sonradan duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.

ÖDÜLLER:

BİRİNCİYE              : Dizüstü Bilgisayar + Kitap Seti

İKİNCİYE                : Netbook Bilgisayar+Kitap Seti

ÜÇÜNCÜYE            : Dijital Fotoğraf Makinesi +Kitap Seti 

(EK-1)

Her Yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur. Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir.

İLESAM-Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü “Hak, Hukuk ve Adalet” Konulu Şiir Yarışması (2013)

ESER KATILIM DİLEKÇESİ 

 İLESAM Genel Merkezi’ne/Ankara

             İLESAM-Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü “Hak, Hukuk ve Adalet” Konulu Şiir (2013) Yarışması’na gönderdiğim ……………… isimli ve  ………………….rumuz/rumuzlarını taşıyan eser/eserler bütünüyle kendime aittir.

            İLESAM-Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü “Hak, Hukuk ve Adalet” Konulu Şiir Yarışması (2013) şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim. 

... /... / 2013 

ESER SAHİBİ ADI – SOYADI 

İMZA

 

ESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI     :

ESER SAHİBİNİN ADRESİ                                  :

T.C. KİMLİK NOSU                                              :

E-posta                                                                      :

TELEFON

Sabit                                                                          :

Cep                                                                            :

Faks                                                                           :
 

Daha fazla bilgi için: 

www.ilesam.org.tr

 

    

 

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres

:

İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA

Tel

:

0 312 419 49 38

Fax

:

0 312 419 49 39

Web

:

www.ilesam.org.tr

e-mail

:

ilesam@ilesam.org.tr

 

 

 

Yorum ekle
 

 

Yorum yok.