Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Sanat Yarışmaları » Duyuru Detay  
Google Sitede
DUYURULAR

İZMİR NAZIM HİKMET KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KARMA RESİM YARIŞMASI (Son Başvuru: 31 Mayıs 2012)
 
 

İZMİR RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GALERİSİ

 

İZMİR NAZIM HİKMET KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KARMA RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

AMAÇ

 

Türk edebiyatının ustalarından şair Nazım HİKMET'in anısını yaşatmak, bu amaç etrafında resim alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi ve İzmir Nazım Hikmet Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından serbest konulu karma resim yarışması düzenlenmiştir.

 

KATILIM

  • Her sanatçı yarışmaya daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) eseri ile katılabilir.

 

  • Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ile birinci dereceden yakınlıkları olanlar dışında, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yaşayan tüm sanatçılar katılabilir

 

  • Yarışmaya 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olanlar katılabilecektir.

 

  • Katılımcılar konuyu işlerken, resim alanında her türlü teknik ve malzemeyi kullanabilirler.

 

  • Yarışmaya katılacak eserler sergilenmeye hazır bir şekilde imzalı olarak elden teslim edilecektir. Kargo ve posta yolu ile gönderilen eserler yarışmaya kabul edilecektir (kargo ve posta masrafları katılımcıya aittir).

 

  • Yarışmaya katılacak eserlerin uzun kenarları 150 cm.'den fazla olmayacaktır.

 

  • Ekteki 1 No'lu form doldurularak sanatçının adı soyadı yazılı bir zarfa koyulacaktır.

Bu zarf ile eser 21/05/2012  ve 31/05/2012 tarihleri arasında İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'ne (Pazar günleri hariç) teslim edilecektir.

 

  • Ekteki 2 No'lu form eksiksiz doldurularak eserin arkasına yapıştırılacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL

 

İzmir Nazım Hikmet Kültür ve Dayanışma Derneği serbest konulu karma resim yarışması seçici kurulu aşağıda sıralanmaktadır:

 

Cavit ATMACA (Ressam)

Prof. Bedri KARAYAĞMURLAR (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi)

Doç. Mehmet FIRINCI (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi)

Yrd. Doç.Turan ENGİNOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi )

Mahmut DURMUŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi)

Faden Suzan KUDSİOĞLU (İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürü)

Yıldız ŞAVKLI (İzmir Nazım Hikmet Kültür ve Dayanışma Derneği)

 

DEĞERLENDİRME

 

Yukarıda belirtilen seçici kurul üyeleri 01/06/2012 tarihinde İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'nde toplanarak  yarışmaya katılan eserleri değerlendirmeye tabi tutacaktır. Bu değerlendirme sonucunda sergilemeye değer bulunan eserler ile ödüle değer bulunan eserler belirlenecektir.

 

ÖDÜLLER

 

Başarı ödülü olarak üç katılımcıya plaket takdim edilecektir.

 

SERGİLEME

 

İzmir Nazım Hikmet Kültür ve Dayanışma Derneği "Nazım Hikmet" konulu  karma resim sergisi 05/06/2012 - 17/06/2012 tarihleri arasında İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'nde sergilenecektir.

 

ESERLERİN İADESİ

  • Yarışmaya katılan eserler sergi bitimini takibeden 15 gün içinde eser sahiplerine iade edilecektir.
  • Katılımcılar eser iadelerinin başladığı tarihten itibaren eserlerini 15 (on beş) gün içinde teslim alacaklarına dair taahüt içeren belgeyi imzalamak zorundadırlar.

 

Yarışmaya katılan bütün sanatçılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

 

Başvuru formu
 

 

Yorum ekle
 

 

Yorum yok.