Online members    
Online members : 0
Online guests : 59
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Mehtap KODAMAN
 
«« Back
 

 

MEHTAP KODAMAN

(1975, Gemerek) 

 

She was born in Gemerek/ Turkey in 1975. She graduated from the Architecture and Decorative Arts, Trakya University in 1995 and Trakya University Faculty of Arts Education in 2000, She completed her master's degree from same university in 2004. She graduated doctorate from Marmara University in 2010, She is still working in Trakya University as Asistant Proffesor and Head of Painting Education departmant in division Fine Arts Education.

 

She is the founding president of the Seven Colors of the Art; also she is the president of the International Painters Association, and she is the Edirne representative of the Recreation Association.She has published articles and papers in national and international Jounals and Symposiums . Her works has participated in many group exhibitions in Turkey and in the world , she has opened three personal exhibition that include national and international. Her works has entered the collection of books and catalogs . She was awarded two time in painting competitions.

 

*   *   *

 

Eliade'nin "Bir şeyin kökenini bilen o şeye hakim olur" düşüncesinden hareketle kökenbilimle ilgilendi. Resim sanatının başlangıcını ve Türk sanatının köklerini inceledi. Edward Said'in şarkiyatçılıkla ilgili görüşlerinden esinlendi. Doğu sanatının özüne dönmesi gerektiğini düşünmüş ve ulusal özgünlük kaygıları taşımıştır. Modern sanatın doğu sanatından edindiklerini araştırmıştır. Soyutlama ve dışavurum konusuna önem vermiştir.

 

Van de Valde'nin "Sadece bir azınlığın yararlandığı bir şey hemen hemen yararsız bir şeydir" Çernişevski ‘nin "Sanat da diğer tüm uğraşılar gibi halk için olmalıdır" düşüncelerinden etkilenmiştir. Jung'un derinlerden gelen kollektif bilinç ve yaratı düşüncelerini anlamlı bulmuş, Halk sanatları ve semboller dili ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Resimde ikonografik boyuta, anlama ve işlevselliği de önem vermiştir. Sanat işlerinin yaşamsal alanda yer bulabilmesi için dekoratif de olması gerektiğini düşünmüş çalışmalarını bu şekilde yönlendirmiştir. Çalışmalarına Orta Asya Hayvan Üslubu ve ikonografisinden yararlanarak ve modern temalarla güncelleştirerek oluşturduğu sanatsal ürünlerle ve ilgili alanlarındaki araştırma ve yayınlarla devam etmektedir.