Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler : 0
Çevrimiçi ziyaretçiler : 74
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Çağdaş Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
Mehtap KODAMAN
 
«« Geri dön
 

 

MEHTAP KODAMAN

(1975, Gemerek) 

 

1975 yılında Gemerek/ Türkiye'de doğdu. 1995 yılında, Trakya Üniversitesi Mimari ve Dekoratif Sanatlar yüksek okulunu bitirdi. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Bölümü'nde lisans, aynı üniversitede 2004 yılında , aynı alanda yüksek lisans yaptı.  

 

2010 yılında Marmara Üniversitesi'nde Resim iş Öğretmenliği Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı. Hâlâ Trakya Üniversitesi'nde Resim-iş Öğretmenliği bölümünde Yardımcı Doçent ve Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

 

Sanatın Yedi Rengi Derneği'nin kurucu başkanı, Uluslararası Ressam Dayanışması Derneğinin başkanı ve Rekreasyon Derneği Edirne temsilcisidir. Ulusal ve uluslararası dergilerde ve Sempozyumlarda makaleleri ve bildirileri yayınlandı. Eserleri yerli ve yabancı pek çok karma sergiye katıldı, biri yurtdışında ikisi yurt içinde üç kişisel sergi açtı. Kitap ve kataloglara girmiş eserleri bulunmaktadır ve resim alanında 2 ödül almıştır.

 

*   *   *

 

Eliade'nin "Bir şeyin kökenini bilen o şeye hakim olur" düşüncesinden hareketle kökenbilimle ilgilendi. Resim sanatının başlangıcını ve Türk sanatının köklerini inceledi. Edward Said'in şarkiyatçılıkla ilgili görüşlerinden esinlendi. Doğu sanatının özüne dönmesi gerektiğini düşünmüş ve ulusal özgünlük kaygıları taşımıştır. Modern sanatın doğu sanatından edindiklerini araştırmıştır. Soyutlama ve dışavurum konusuna önem vermiştir.

 

Van de Valde'nin "Sadece bir azınlığın yararlandığı bir şey hemen hemen yararsız bir şeydir" Çernişevski ‘nin "Sanat da diğer tüm uğraşılar gibi halk için olmalıdır" düşüncelerinden etkilenmiştir. Jung'un derinlerden gelen kollektif bilinç ve yaratı düşüncelerini anlamlı bulmuş, Halk sanatları ve semboller dili ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Resimde ikonografik boyuta, anlama ve işlevselliği de önem vermiştir. Sanat işlerinin yaşamsal alanda yer bulabilmesi için dekoratif de olması gerektiğini düşünmüş çalışmalarını bu şekilde yönlendirmiştir. Çalışmalarına Orta Asya Hayvan Üslubu ve ikonografisinden yararlanarak ve modern temalarla güncelleştirerek oluşturduğu sanatsal ürünlerle ve ilgili alanlarındaki araştırma ve yayınlarla devam etmektedir.