Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler : 0
Çevrimiçi ziyaretçiler : 37
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Çağdaş Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
Buket ACARTÜRK
 
«« Geri dön
 

 

BUKET ACARTÜRK

 

Meydanlar geçmişle gelecek arasında siyasal, sosyal ve kültürel bağların kurulduğu tarihsel, toplumsal ve estetik mekânlardır. Bu açıdan tarihsel süreçte kentlerin ortak belleğini oluştururlar. Tarih boyunca kentlerin toplumsal yaşamında önemli bir rol oynayan meydanlar aynı zamanda "toplumsal direnç" alanları olarak karşımıza çıkarlar.

 

Aidiyet duygusunu güçlendiren meydanlar haksızlıklara, baskılara ve zulümlere toplumsal olarak direnmenin merkezidir. Bu bağlamda; meydanların kent kültüründeki anlamını ve insanların bir amaç uğruna "bir-aradalığına" göndermede bulunan seramik sanatçısı Buket ACARTÜRK insanlık serüveninin tarihsel, toplumsal ve siyasal deneyimlerini kendi bilimsel ve sanatsal süzgecinden geçirerek "Sınana Sınana" adlı sergisinin her parçasına yansıtmaktadır.

 

Sanatçı uzun süredir farklı misyonlar yükleyerek sergilediği karınca figürlerini bu sergisinde, yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümlerin etkisi ile yeniden yorumlamıştır. Sergi 270 parçalı iki ayrı yerleştirmeden oluşmaktadır. İlk yerleştirme "meydan" kavramını temsil ederken, gaz maskeli karınca figürleri ise, baskıya direnmenin tarihsel serüvenini simgelemektedir.

 

İmgesel ve simgesel etkinin biçimsel olarak çok parçalı yapısının yanı sıra sanatçının ortaya koyduğu figürlerin kavramsal alt yapısı izleyenlerle yaşamsal bir ilişki kurmayı hedeflemektedir. İşte bu noktada birey kendini tarihsel ve toplumsal bir serüvenin içinde bulur.