Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler : 0
Çevrimiçi ziyaretçiler : 10
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Çağdaş Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
Birsen Gültekin GİDERER
 
«« Geri dön
 


BİRSEN GÜLTEKİN GİDERER
(1961, Malatya)

1983 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1987 yılında "Resimde Çeşitli Mekanlar" adlı sanat eseri çalışmasıyla Yüksek Lisans programını bitirdi. 1993 yılında "Resimde Alegori" adlı çalışmasıyla Sanatta Yeterlik programını bitirdi.

1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. 1997 yılında Resim Bölümü'nde Yardımcı Doçent ünvanı alan sanatçı çok sayıda karma sergiye katıldı.

KİŞİSEL SERGİLER

1994 Antalya Kalkınma Bankası, Ankara
1995 İlayda Sanat Galerisi, Ankara
1995 Farabi Akbank Galerisi, Ankara
1996 Halkbank Sanat Galerisi, Ankara
1997 Kedi Heykelleri Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara
2005 Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara
2006 T.C Ziraat Bankası Mithatpaşa Sanat Galerisi, Ankara

2013 Aysel Gözübüyük Sanat Galerisi , Ankara

 

ÖDÜLLER

1986 Mi-Ge Galerisi, Gençlik Ödülü
1990 Adana Çimento Sanayi Resim Yarışması, ikincilik Ödülü
1994 Devlet Resim ve Heykel Yarışması, ikincilik Ödülü
1995 Eflatun Cem Güney, Çocuk Kitapları Yarışması, Ödül

 

BİRSEN GÜLTEKİN'İN YENİ RESİMLERİ


Ressam, gerçeği bu kez gölgelerin diliyle çözümlemeye çalışıyor. Gerçekle düşün arasında, rengin kaynağı ışığın oyunlarıyla. Gölge, teknik anlamda, gerçeğin yansıtılması problemiyle sistematik olarak ilgilenen Rönesans sanatçılarından beri ressamların uğraştığı bir konudur. Perspektif, oran ve orantı, ışık kaynaklarının yarattığı renklerin değerleri, dünya zamanına bağlı hareketlerin ışığın üzerindeki değişiklikler gölgeyi belirler. Gölge sorunu günümüz sanatçılarının da ilgi alanındadır. Birsen Gültekin, simgelerle, görünenin ardındaki anlamla çalışan bir ressam olarak gölgenin metaforlarını da resimlerinde kullanmaktadır. Gölgeler, tıpkı resim gibi gerçeğin iki boyutlu tanıklarıdır. Dışavurumcu sinemanın duyguları yoğunlaştırmak için kullandığı, de Chirico'nun varoluşun gizemini araştırdığı resimlerde boy gösteren gölgeler, Birsen Gültekin'in resimlerinde sessiz tanıkların gerçek davranışlarına ya da olan bitene sessiz kalanların gözü önündeki şiddetin gerçekliğine dönüşen resimsel öğeler olarak vücut bulmaktadır. Birsen Gültekin resimlerindeki tekinsiz atmosfer, görülen ama görmezden gelinen şiddetin izini sürüyor.

 

Aysel GÖZÜBÜYÜK