Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler : 0
Çevrimiçi ziyaretçiler : 9
» Sanat Yarışmaları » Duyuru Detay  
Google Sitede
DUYURULAR

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçin Logo Yarışması (Başvuru Tarihleri: 16 Ocak 2012 - 29 Şubat 2012)
 

 

Yarışma Teması: "Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçin Logo Tasarımı"

Yarışma Amacı:

 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin kurumsal yapısında kullanılmak üzere kurum logosunun güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.  Bu sebeple, fakültenin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması amacına yönelik olarak, çalışma konularını tanıtıcı, anlaşılabilir, özgün, estetik ve akılda kalıcı bir logoyu belirlemek üzere  Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi logo tasarım yarışması düzenlemektedir.

 

Yarışma Takvimi:


Başvuru tarihleri: 16 Ocak 2012 - 29 Şubat 2012
Jüri değerlendirme tarihleri: 29 Şubat 2012 - 10 Mart 2012
Sonuçların açıklanma tarihi: 12 Mart 2012
Ödül Töreni: 15 Mart 2012

Katılım Koşulları:

 

Yarışma, 18 yaşını doldurmuş, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcılarına açıktır. Birden fazla kişinin ortak bir tasarımla yarışmaya katılması halinde tasarım sahiplerinin her birinin şartnamede belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte, en fazla 3 tasarımla yarışmaya katılabilirler. Tasarımların büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.

Katılım Şekli ve Adresi:


Sadece iadeli-taahhütlü posta yada kargo yoluyla gönderilebilecektir.

 

Adres:

Su Ürünleri Fakültesi Logo Yarışması
EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Sekreterliği
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri 35100 Bornova/İZMİR TÜRKİYE

E-posta Adresi: sufak_dekanlik@mail.ege.edu.tr


Yarışma Jürisi:
 

Prof.Dr. Zafer Özden EÜ İletişim Fakültesi
Prof.Dr. Yakup Öztuna Dokuz Eylül Ünivesitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof.Dr. Adnan Tokaç EÜ Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr. Özdemir Egemen EÜ Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr. Semra Cirik EÜ Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr. Zafer Tosunoğlu EÜ Su Ürünleri Fakültesi
Doç.Dr.Merih Tekin Bender E.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Dizar Ercivan Zencirci E.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Nedim SÖNMEZ 50. Yıl Köşkü Koordinatörü


Ödüller:

 

- Birincilik ödülü: 4.000TL Para Ödülü
- İkincilik Ödülü: 2.000TL Para Ödülü
- Üçüncülük Ödülü: 1.000TL Para Ödülü
- 3 adet Mansiyon

Yarışmayı Düzenleyen Kurum:

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:


Yarışma şartnamesi için tıklayınız.
Başvuru formu için tıklayınız.
E-posta: sufak_dekanlik@mail.ege.edu.tr

 

 

Afiş
Afiş
 

 

Yorum ekle
 

 

Yorum yok.